Ostalo

V Rakičanu se je odvila XIV. mednarodna konferenca “Prehrana, gibanje in zdravje”

RIS Dvorec Rakičan je tudi letos organiziral Mednarodno konferenco “Prehrana, gibanje in zdravje,” ki je potekala v novembru. Pet dni je mednarodna konferenca potekala na daljavo preko spletnega online webinar orodja Zoom, dva dni pa je potekala tudi v živo na lokaciji RIS Dvorca Rakičan.
Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Rusije. Skupno je bilo predstavljenih 209 prispevkov, od tega 10 znanstvenih in 199 strokovnih, s čimer je konferenca povezala 220 avtorjev iz 4 držav, kar kaže na njeno dobro vpetost v mednarodno okolje.

V programu konference so bile izpostavljene različne teme, povezane s prehrano, gibanjem in zdravjem. Predstavitve so zajemale širok spekter strokovnih in znanstvenih dognanj, ki so pomembno prispevali k razumevanju in izboljšanju teh področij. Mednarodna udeležba in raznolikost predstavljenih prispevkov sta doprinesli k bogatemu izmenjavanju znanj in izkušenj, kar je poudarilo pomen meddisciplinarnega sodelovanja in raziskovanja za spodbujanje boljšega zdravja in dobrega počutja.

V RIS Dvorcu Rakičan na letni ravni že tradicionalno organizirajo tri mednarodne konference. V mesecu marcu 2024 bodo izvedli mednarodno konferenco “Ekologija za boljši jutri,” v mesecu juniju 2024 bodo izvedli mednarodno konferenco “Izzivi in težave sodobne družbe” ter v novembru 2024 bo na sporedu še mednarodna konferenca “Prehrana gibanje in zdravje.”