Ostalo

V Pomurju kmalu Urad za dvojezičnost

Na pobudo narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha in Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti ter na pobudo narodnostnega poslanca Feliceja Žiže in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti bosta v Pomurju in na Primorskem kmalu ustanovljena Urada za dvojezičnost. Sredstva za njuno delovanje je ob pomoči Urada za narodnosti zagotovila Vlada Republike Slovenije.
Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in poslanec Ferenc Horváth je pri tem povedal, da ustanovitev Uradov za dvojezičnost pomeni še eno uresničitev dogovora med vlado in narodnostnima poslancema, ki se nanaša na izboljšanje uporabe madžarskega in italijanskega jezika  na dvojezičnih območjih. “Dostop javnih institucij in prebivalcev do prevodov iz slovenskega v madžarski jezik in obratno bo po novem lažji, posledično bodo prenehale obstajati nekatere jezikovne ovire, s katerimi so se srečevali tako deležniki v javnih upravah in zavodih kot v kulturi, gospodarstvu, turizmu ter na drugih področjih,” še dodaja Ferenc Horváth.

Urad v Pomurju bo deloval pod okriljem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Za stroške bo iz letnega proračuna namenjeno 64.000 evrov.  Na novo zaposlena sodelavca bosta skrbela za prevajanje strokovne literature, dopisov, korespondence in dokumentacije iz slovenskega jezika v madžarščino in obratno. Sodelovala bosta pri iskanju terminoloških rešitev in ustvarjanju standardizirane baze strokovne pravne terminologije, namenjene usklajeni uporabi madžarskega jezika, ki bo dostopna celotni državni in občinskim upravam na narodnostno mešanem območju. Urad bo sodeloval z ministrstvi in drugimi javnimi ustanovami ter pomagal drugim organizacijam na narodnostno mešanem območju pri prevodih. Skrbel bo za spremljanje izvajanja dvojezičnosti in usklajeval tečaje za izpopolnjevanje madžarščine.

Enake naloge, vendar v zvezi z italijanskim jezikom, bo imel Urad za dvojezičnost na Primorskem.