Sveže

V Pomgradu novi član uprave in novi predsednik Iztok Polanič

Nadzorni svet Pomgrada d.d. je sporazumno razrešil dosedanjega predsednika uprave Igorja Baniča, imenoval novega člana uprave Kristiana Ravniča, za novega predsednika uprave pa imenoval dosedanjega člana uprave Pomgrada, Iztoka Polaniča
Novi predsednik uprave Iztok Polanič je ob imenovanju povedal, da se razmere v panogi nekoliko izboljšujejo, kar se odraža tudi v poslovnih rezultatih: “Za leto 2017 pričakujemo boljše rezultate, kot smo jih dosegali v 2016, ko smo, kljub padcu obsega del na tržišču ostali na ravni realizacije iz predhodnega leta in dosegli konsolidirano realizacijo v višini 123 mio EUR. Za leto 2018 pa planiramo dvig skupnih prihodkov v višini 15 % in izboljšanje dobičkonosnosti. Pomgrad zadnja leta posluje zelo stabilno. Tudi načrti za 2018 so optimistični, saj se večji, lani pričeti gradbeni projekti, prenašajo v letošnje leto, računamo pa tudi na nove projekte.”

Igorju Baniču bi se sicer štiriletni mandat iztekel prihodnje leto vendar se je z nadzornim svetom dogovoril za sporazumni odhod.

Novi član uprave je Kristian Ravnič, dosedanji član Nadzornega sveta družbe Pomgrad, sicer univerzitetni gradbeni inženir, direktor nepremičninskega podjetja Imo-Real. Ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja gradbenih projektov v Sloveniji in tujini, v upravi Pomgrada bo skrbel za tehnično področje.

Podjetje si poleg dokončanja nekaterih večjih projektov, kot so Magna, Lek v Prevaljah, obnove mostov (Ptuj, Vuhred) in dokončanja obnove nekaterih železniških odsekov obeta kar nekaj dela na področju investicijskega vzdrževanja državnih cest, kjer DRSI predvideva večja vlaganja v prometno infrastrukturo in nekaj takih kot je začetek gradnje ljubljanske Ikee. Večino projektov oziroma kar polovico lanske realizacije je podjetje na področju gradbene operative namreč uresničilo v gospodarstvu, kjer velike projekte dobivajo na podlagi znanja, izkušenj in dobrih referenc.