Ostalo

V polnem teku bo že kmalu sezona nabiranja gozdnih plodov, inšpektorji v “nizkem štartu”

V jesenskem času se nadaljuje sezona nabiranja gob in drugih gozdnih plodov, gozdovi pa so tudi priljubljena izletniška točka. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Gozdarska inšpekcija pa ob tem opozarja na poostren nadzor obiskovalcev gozdov. Nadzori bodo potekali na najbolj obiskanih področjih po vsej Sloveniji, kjer je bilo v preteklosti zaznanih največ kršitev.
V avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotavljali, da se večina ljudi sicer zaveda dejstva, da so v gozdu na obisku ter se temu primerno tudi obnašajo. Obstajajo pa tudi izjeme, ki se v gozdu obnašajo nevestno, ki na primer:

  • uporabljajo gozdne ceste v neskladju z režimom njihove uporabe,
  • nepravilno parkirajo svoja vozila v naravnem okolju,
  • nabirajo gobe v mirnih conah,
  • nabrane gobe prenašajo v plastičnih vrečkah,
  • kurijo in kampirajo v gozdu.

Režim uporabe gozdne ceste je razviden iz prometne signalizacije, ki je postavljena na začetku prometnice. Običajno je to prometni znak »Prepoved prometa za vsa vozila«, ki ga dodatno dopolnjujejo pojasnjevalne table. Prepoved velja tudi za običajna in električna kolesa. Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se omejijo oziroma prepovejo dejavnosti, ki vznemirjajo prostoživeče živali.

Gobe

Sezona nabiranja gob je že skorajda v polnem zamahu. Gobarji lahko po trenutni uredbi naberejo do dva kilograma gob oziroma eno gobo težjo od dveh kilogramov. Globa za čezmerno nabiranje gob znaša 208 evrov, še višja kazen pa bo doletela posameznika ki bo zavestno uničeval ali imel v lasti zavarovane vrste gob. V tem primeru znaša globa od 250 do 2500 evrov, 300 do tri tisoč evrov pa znaša denarna kazen za omenjene prekrške za odgovorno osebo pravne osebe. Vse gobe vam bodo pri tem seveda odvzete in uničene. Možno je tudi, da bi odvzete gobe predali pooblaščenemu odkupovalcu in bi se denar od prodaje stekal v proračun.

Gobe lahko nabirate v …

Gobe je dovoljeno nabirati le v trdo prepustno oziroma zračno embalažo oziroma v košaro, plastične vrečke so prepovedane. Gobe je treba odrezati, da se s puljenjem ne poškoduje micelija oziroma podgobja, in jih očistiti na rastišču. Dovoljeno je nabiranje dovolj velikih gob, tako velikih, da je možno dovolj zanesljivo določiti vrsto. Prepovedano je nabiranje gob v osrednjih območjih narodnih parkov in rezervatov. Nabira se lahko samo tiste gobe, ki so že razvite (“odrasle”), ne sme se uničevati podgobja, prav tako se ne sme uničevati strupenih gob – tudi te so pomembne za obstoj gozdov in hkrati njihov čudovit okras.

Kostanji

Obiskovalec gozda lahko na dan rekreativno nabere do 2 kg plodov, mahov in kostanja ter do 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst. 

Lastniki gozdov, ljudi ne smete poditi

Pomembno rekreativnim gobarjem naklonjeno zakonsko določilo je, da mora lastnik gozda po zakonu o gozdovih dopustiti rekreativno nabiranje plodov, med katere spadajo tudi gobe, tudi nelastnikom gozdov. Lastninska pravica na gozdovih se izvršuje tako, da je zagotovljena le njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija.