Ostalo

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrščena tudi dozidava in rekonstrukcija ZD Lendava

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 bo vlada, kot kaže, uvrstila tudi težko pričakovani projekt dozidave in rekonstrukcije Zdravstvenega doma Lendava. V omenjeni načrt bo prešla tudi prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje v Črenšovcih, rekonstrukcija in prizidek k ZD Gornja Radgona ter nadzidava ZD Murska Sobota.
Ministrstvo za zdravje je na podlagi veljavnih predpisov izvedlo postopek javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Ministrstvo je že izdalo sklepe o določitvi višine sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij, po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 bo s prejemniki sredstev sklenilo še pogodbe za dodelitev sredstev.

Ocenjena vrednost investicije dozidave in rekonstrukcije ZD Lendava znaša 4.293.418,00 evrov z vključenim DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.308.957,59 evrov. ZD Lendava za nemoteno funkcioniranje in opravljanje zdravstvene dejavnosti potrebuje dodatne prostore, nadstrešek za službena vozila, dodatna parkirišča in prostor za infektivne odpadke. Pripravljena je projektna dokumentacija in pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh prizidkov, rekonstrukcijo obstoječega dela zdravstvenega doma ter gradnjo dveh nadstreškov. ZD Lendava bi tako dobil tudi nujno potrebne prostore za fizioterapijo. Sedaj gostujejo v Centru za zaščito in reševanje.

“Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.308.957,59 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (12 m²), splošna medicina in družinska medicina (519 m²), zdravstveno varstvo žensk (185 m²), preventivne dejavnosti (213 m²), zobozdravstvena služba (198 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023,” so zapisali.

  • Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje: Ocenjena vrednost investicije znaša 1.173.908,72 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo investicijo sofinanciralo v višini 317.760,00 evrov.
  • Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek ZD: Ocenjena vrednost investicije znaša 1.494.589,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo investicijo sofinanciralo investicijo v višini 750.829,70 evrov.
  • Murska Sobota, nadzidava ZD: Ocenjena vrednost investicije znaša 1.582.212,02 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo investicijo sofinanciralo v višini 895.936,00 evrov.