Sveže

V Murski Soboti že velja nov parkirni režim!

S prvim junijem se je v Murski Soboti pričel izvajati Sklep o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij, ki določa različne parkirne režime, čas v katerem se plačuje parkirnina, območja kjer se bo plačevala parkirnina, ceno parkiranja in vse ostale takse povezane s plačilom parkirnine (dovolilnice, abonmaji, taksa za avto taksi vozila, taksa za avtodome).
Cona 1 je območje kratkotrajnega parkiranja in predstavlja ožje mestno središče: Slovenska ulica, Kocljeva ulica, Zvezna ulica, del Kardoševe ulice, del Cvetkove ulice, del ulice Štefana Kovača, ulica Staneta Rozmana. Parkiranje v tej coni je omogočeno do največ dveh ur. Prvih 30 minut je omogočeno brezplačno parkirati z ustrezno označitvijo časa prihoda (s parkirno uro). Po preteku tega časa se bo parkirnina zaračunala po tarifi 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja do maksimalno dveh ur.

Cona 2 je območje dolgotrajnega parkiranja in predstavlja vsa ostala javna parkirišča in parkirne prostore ob cestah v asfaltirani izvedbi: del ulice Štefana Kovača, Lendavska ulica, Grajska ulica in območje Zdravstvenega doma, Gregorčičeva ulica, Industrijska ulica, Bakovska ulica pri Lesnini, Slomškova ulica, Mladinska ulica, Sodna ulica. V tej coni polurno brezplačno parkiranje ne bo mogoče, razen na območju Zdravstvenega doma, kjer bo začetni čas brezplačnega parkiranja dve uri. Cena parkiranja v coni II je 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja. 

Cona 3 je območje, kjer so parkirišča večinoma v gramozirani izvedbi: Gregorčičeva ulica, Lendavska ulica, Mojstrska ulica, Kopališka ulica, Bakovska ulica, Stara ulica, ter javni parkirni prostori v Severno obrtno industrijski coni (SOIC). V tej coni  polurno brezplačno parkiranje ni mogoče. Cena parkiranja v coni III je 0,30 evra za vsako začetno uro parkiranja.

Nov čas, v katerem se plačuje parkirnina, je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure in ob sobotah od 7. do 12. ure, razen v CONI III, kjer se ob sobotah parkirnina ne plačuje. Ob praznikih, ki so dela prosti in nedeljah se parkirnina ne plačuje.

Na parkirišču P+R pri bolnišnici v Rakičanu cena in režim parkiranja ostaja enak kot doslej in sicer 0,50 evra za vsako začetno uro, parkirnina pa se plačuje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Za dolgotrajno parkiranje v conah II in III bodo na razpolago tudi dovolilnice (za vse uporabnike) in abonmaji (zgolj za stanovalce, ki nimajo lastnih parkirnih prostorov ob večstanovanjskih objektih).

V CONI II je cena letne dovolilnice 370 evrov, cena mesečne dovolilnice pa 40 evrov.

V CONI III je cena letne dovolilnice 100 evrov,  cena polletne dovolilnice pa 60 evrov.

Dovolilnice pridobijo uporabniki na sledeči način:  preko sistema digitalnih dovolilnic Easypark (naložijo si aplikacijo na svoj telefon in sledijo navodilom v aplikaciji), ali jo kupijo na vložišču mestne občine v času uradnih ur, od 1. junija naprej.