Ostalo

V Murski Soboti z obnovo Trga zmage nadaljujejo s prenovo mestnega središča

V Murski Soboti nadaljujejo z načrtovano prenovo mestnega središča. Po dokončanem Drevoredu Martina Luthra sledi ureditev Trga zmage z okolico.
Obnova osrednjega trga v Murski Soboti bo zajemala predvsem ureditev na novo tlakovanih, širših poti, ki vodijo do spomenika zmage ter ureditev okolice spomenika. Po celotni površini trga bodo obnovljene travnate površine, parkovni del trga bo pretežno ohranjen, postavljena bo manjkajoča urbana oprema: javna razsvetljava, mesta za montažne drogove, informacijska tabla in pitnik. Prav tako bo obnovljena električna napeljava, ki bo omogočala izvedbo več prireditev. Po končanih delih bo v urejenem parku lepši pogled na spomenik iz vseh strani.

Hkrati z obnovo trga bo to pomlad dokončana tudi obnova in čiščenje spomenika zmage, ki sta se začela jeseni. Tako bodo obnovljeni vsi kovinski elementi, topovi, kipa partizana in vojaka Rdeče armade in podstavek spomenika. Predvideni rok za dokončanje vseh del na Trgu zmage, katerih okvirna vrednost je okrog 550.000 EUR, je konec maja.

Ob gradbišču na Trgu zmage bo začasno zaprta tudi Slovenska ulica, kjer bo pred evangeličansko cerkvijo potekala ureditev ploščadi v obliki klančine s prehodom za pešce. Z ureditvijo klančine bo smiselno zaključena veduta med evangeličansko cerkvijo in gradom, kot so si jo zamislili zmagovalci javnega natečaja za ureditev mestnega središča.

Prva faza prenove mestnega središča se bo z javnim naročilom nadaljevala v južnem delu Slovenske ulice, pričetek del se načrtuje v začetku prihodnjega leta. Na občini si želimo, da ta javni prostor pridobi novo kakovost za srečevanja, spoznavanja in doživetja Murske Sobote ter vrnitev življenja v najožje mestno jedro Murske Sobote.

Obnova mestnega središča je bila zaradi črpanja sredstev iz Celostnih teritorialnih naložb in drugih evropskih razpisov, razdeljena na več faz.

80% delež iz EU sredstev

Prva faza prenove je sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Mestna občina Murska Sobota ta projekt načrtuje kot prednostno naložbo, s katero izboljšuje kakovost urbanega okolja in oživljanje mesta, zaradi načrtovanega zmanjšanja prometa pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Pri tem se pričakuje 80% delež iz EU sredstev, 20% pa bo zagotovila občina.

Druga faza prenove mestnega središča kot je bilo obravnavano v javnem natečaju, bo zajemala ureditve v območju okrog mestne tržnice za Blagovnico, Trg kulture in območjem do Kocljeve ulice. Urejale se bodo zunanje urbane površine. Po predvidenem terminskem planu bi lahko pristopili k projektu v letu 2020 po predhodni zagotovitvi drugih EU sredstev.

Predvideni rok za dokončanje vseh del na Trgu zmage, katerih okvirna vrednost je okrog 550 tisoč evrov, je konec maja.