Ostalo

V Murski Soboti včeraj sprejeli proračun za letošnje leto. Letos je ta težak 31,6 milijonov evrov

Svetnice in svetniki v Murski Soboti so na včerajšnji 4. seji mestnega sveta v drugem branju sprejeli proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 v višini 31,6 milijonov evrov. V proračunu je 47% sredstev namenjeno za investicije medtem, ko sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo kar 31 % proračuna.
Za investicije in investicijske transferje je namenjeno dobrih 14 milijonov evrov, od katerih si na občini obetajo skoraj 8 milijonov evropskih in državnih razvojnih sredstev, “kar nam bo omogočilo dokončanje projektov Trajnostne mobilnosti in drugih sofinanciranih investicij ter uresničitev tistih, ki smo si jih zastavili skupaj,” so zapisali uvodoma.

V drugi obravnavi je bil predlog proračuna povečan za dobrih 900.000 evrov, predvsem zaradi povišanja postavke za nadzidavo zdravstvenega doma (632.000 evrov) zaradi dodatnih del, komunalne ureditve v naselju (139.449 evrov), dodatnih sredstev za projektno dokumentacijo za prenovo Hartnerjeve vile, povečane postavke za vadbeno potapljaški center, obnovo strehe na vaškem domu v Bakovcih in drugih manjših projektov.

Največ za nadgradnjo vodovoda – sistema B

Tudi v letošnjem proračunu ostaja eden največjih projektov regijski projekt nadgradnje vodovoda sistema B, v sklopu katerega bodo na območju naše občine pridobili okrog 14 km novega vodovodnega omrežja, ter sočasno obnovili cestno infrastrukturo. Nadaljevali bodo s celovito obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini. Dokončali bodo ureditev Gregorčičeve in Slomškove ulice z izgradnjo novega krožišča pri stolni cerkvi in tako z novimi kolesarskimi potmi ustvarili odlične pogoje za bolj zeleno in trajnostno naravnano mesto.

Poseben poudarek namenjajo reševanju stanovanjske problematike: občinski stanovanjski sklad je pridobil gradbeno dovoljenje za ureditev dvanajst stanovanj za mlade in treh neprofitnih stanovanj v objektu nekdanje ekonomske šole ter nadaljujemo s subvencijami za rešitev prvega stanovanjskega problema. V predlog proračuna so tudi letos vključeni projekti, ki so jih predlagali občanke in občani sami, skozi tako imenovani participativni proračun.

Proračun ostaja socialno naravnan, sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, štipendije, kulturo, šport, zaščito in reševanje ter druge programe  znašajo kar 31% ali skoraj  9,5 milijonov evrov. Samo za vrtce namenjajo okrog 3,5 milijona evrov in so Občina, ki plača eno izmed največjih razlik med ceno in plačili staršev v Sloveniji. 

Proračun za leto 2023 so svetniki soglasno potrdili, skupaj z amandmajem, ki ga je vložila svetniška skupina SDS, da se v Načrt razvojnih programov dodajo sredstva za izgradnjo pločnikov in kolesarske steze v krajevni skupnosti Satahovci.