Ostalo

V Murski Soboti včeraj obeležili občinski praznik

Po odloku o prazniku in spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota praznujemo praznik občine 16. julija, na dan, ko je bila Murska Sobota prvič omenjena v pisni listini iz leta 1348. Mestna občina Murska Sobota obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo, na kateri so podeljena najvišja občinska priznanja, zato je na slovesnosti župan Damjan Anželj podelil najvišja priznanja Mestne občine Murska Sobota.
Plaketo Mestne občine Murska Sobota je prejel Marino Kegl.

Marino Kegl je najboljši slovenski gluhi teniški igralec ter kategoriziran vrhunski športnik svetovnega razreda.

Marino Kegl je bil rojen leta 1995 v Murski Soboti. Pri približno dveh letih je njegova družina sprejela spoznanje, da je Marino popolnoma gluh otrok. Pri sedmih so se začeli njegovi prvi koraki v tenisu. Žal je zaradi svoje oviranosti, izgubljal vsako tekmo odigrano s prijatelji – zdravimi otroki. Oče Darko mu je takrat obljubil, da bo naredil vse, da bo postal ne le odličen igralec tenisa, temveč bo storil vse, da bo postal najboljši igralec tenisa – gluhih. Pri osmih letih je sina vpisal v teniški klub Radenci in Rakičan, kjer sta trenirala večkrat na teden. Njegov oče pa začel obiskovati seminarje za trenerja tenisa ter po nekaj letih pridobil licenco za trenerja.

V otroških letih je Marino na turnirjih tenisa tekmoval skupaj z ne invalidnimi tekmovalci. Bilo je zelo težko, saj gluhi nimajo prave orientacije v okolju in prostoru, okrnjena je njihova gibljivost in hitrost, ne slišijo svojih trenerjev. Tako je pri njegovih 10. letih bila ponovno prisotna žalost, saj je tekme z zdravimi vrstniki izgubljal, a predaje ni bilo. Z očetom sta še bolj stopnjevala intenzivnost treningov in s pomočjo le – teh poskušala nadoknaditi manko zaradi invalidnosti. Potrebno je bilo veliko discipline, odrekanja, volje, trdega dela ter tudi sredstev.

Svojo zastavljeno pot sta nadaljevala, kar je bilo nagrajeno z rezultati na teniških turnirjih:

  • pri 13. letih je je Marino postal državni prvak gluhih;
  • pri 15. letih je prvič osvojil naslov med člansko konkurenco (na Slovaškem);
  • do sedaj je osvojil okrog 50 turnirjev tenisa gluhih po raznih državah širom sveta, v Evropi, Avstraliji, ZDA, Aziji;
  • v letu 2022 je uvrščen na 4. mesto na svetu med gluhimi igralci tenisa (sem so uvrščeni tudi naglušni igralci z vsaj 55% izgube sluha);
  • v letu 2022 je uvrščen na 1. mesto na svetu med popolnoma gluhimi igralci tenisa;
  • dosegel je 4. mesto na olimpijskih igrah gluhih leta 2017 v Turčiji (gluhi in naglušni);
  • dosegel je 3. mesto na olimpijskih igrah gluhih leta 2021 v Grčiji (gluhi in naglušni);
  • dosegel je 4. mesto na olimpijskih igrah gluhih leta 2022 v Braziliji (gluhi in naglušni);
  • dosegel je 2. mesto na prvem OP AVSTRALIJA leta 2023

Marino Kegl je trenutno član Železničarski teniški klub Maribor, zato ga je Mestna občina Maribor že petkrat nagradila za najboljšega športnika leta med invalidi.V Murski Soboti pa dodatnotrenira na tehniki, taktiki, kondiciji in psihologiji. Uspešno nastopa na tekmovanjih druge avstrijske lige.

V letih 2017 in 2018 je bil proglašen za naj športnika v kategoriji športa invalidov v Mestni občini Murska Sobota, za leto 2022 pa mu je župan Mestne občine Murska Sobota podelil priznanje za vrhunske športne dosežke.

V letu 2022 je bil Marino Kegl izbran za najboljšega invalidnega športnika v Sloveniji.

Marino Kegl prejme plaketo Mestne občine Murska Sobota za odmevne rezultate v Sloveniji kot v svetu in njegov prispevek k ogledu Mestne občine Murska Sobota.

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota je prejel MOZAIK, društvo za socialno vključenost.

Zgodba humanitarnega združenja Mozaik, s sedežem v Murski Soboti se je začela pisati leta 2003, ko je društvo kot odgovor na takratne družbene izzive, pričelo razvijati celostno paleto storitev za ranljive družbene skupine. Društvo Mozaik je svoje poslanstvo zgradilo na prepoznavanju potreb družbe in ustvarjanju priložnosti za socialno vključevanje in zaposlovanje ranljivih družbenih skupin v Pomurju.

V dvajsetih letih delovanja je Mozaik dosegel izjemno prepoznavnost po svoji humanitarnosti, skrbi za najranljivejše, strokovnosti, odprtosti in socialnih inovacijah. Ključna socialnovarstvena programa društva sta Pomoč na vratih – terensko delo in zavetišče za brezdomne. Izjemno predanost strokovnega tima v okviru programa Pomoč na vratih je prepoznalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter programu podelilo strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa. Srčne strokovne delavke po vsem Pomurju prihajajo k ljudem na domove ter jim pomagajo premagati marsikatero življenjsko stisko, preprečiti brezdomstvo, zadovoljiti osnovne življenjske potrebe in najti pot do ustreznih rešitev iz težkih življenjskih situacij.

Zavetišče za brezdomce na Tomšičevi ulici v Murski Soboti deluje kot javni program že od leta 2007, od leta 2021 pa v prenovljenih prostorih, kateri uporabnikom omogočajo človeka dostojno življenje in jim ob podpori strokovnih delavcev pomagajo pri vseživljenjski rehabilitaciji. Trenutno zavetišče omogoča začasno nastanitev za 25 uporabnikov, v sklopu Zavetišča deluje tudi Bivalna enota Lemerje, kjer trenutno živi 5 stanovalcev.

Društvo je vseprisotno tako v Mestni občini Murska Sobota, kakor širše v Pomurju. Z ustanovitvijo ekološke in socialne kmetije Korenika v Šalovcih je društvo začelo pisati danes uspešno in mednarodno priznano zgodbo zelenega podjetja z lastno blagovno znamko, zaposlovanja oseb iz ranljivih družbenih skupin in razvoja podeželja. V Šalovcih je pred leti ustanovilo tudi Središče medgeneracijsko povezovanje Štorklja, kjer izvaja številne izobraževalne, rekreacijske in družabne vsebine za lokalno prebivalstvo in posebej za starejše, katerim je namenjen program Za boljši jutri z demenco, ki deluje širše v Pomurju.

V središču Murske Sobote je društvo botrovalo ustanovitvi zaposlitvenega centra Mensana, ki zaposluje najranljivejše in skrbi za delovanje medgeneracijskega središča. Pod okriljem Mozaika je Mensana postala uspešno podjetje in stičišče različnih generacij, v katerem so svoj prostor za druženje našli predvsem najstarejši. V vseh navedenih dejavnostih je ustvarjenih več kot 70 delovnih mest, pretežno za osebe iz ranljivih družbenih skupin.

Mozaik prevzema aktivno vlogo v mrežnem povezovanju akterjev na področju socialnega in invalidskega varstva ter tesno sodeluje z regionalnimi institucijami, kot so Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Zdravstveni dom Murska Sobota, Dom starejših Rakičan , URI SOČA, občinami ter drugimi humanitarnimi oz. nevladnimi organizacijami in prostovoljci.

Društvo je preko projektnega delovanja vseh 20 let postalo prepoznavno tudi v mednarodnem prostoru, kjer predstavlja svoje delovanje, se seznanja s primeri dobrih praks in ustvarja mednarodne partnerske mreže. S svojo prodornostjo, inovativnostjo ter predanostjo srčnega in strokovnega tima soustvarja vključujočo družbo ter kakovostno življenje posameznikov.

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota je prejel Franc Vogrinčič.

Franc Vogrinčič, upokojeni diplomirani učitelj iz Kroga je diplomiral iz geografije in zgodovine na takratni Pedagoški akademiji v Mariboru. Študij je zaključil z diplomsko nałogo z naslovom Socialno geografska analiza naselij Krog in Noršinci in zanjo prejel priznano Kidričevo nagrado, saj je bila naloga družbeno aktualna in je obravnavala socialno-ekonomsko problematiko naselij in iskala uspešne oblike zasebnega kmetijstva.

Službeno pot je začel na podružnični osnovni šoli Markovci. Kmalu zatem se je zaposlil na Osnovni šoli Il Murska Sobota, kjer je svoje obsežno znanje zvesto delil z učenci mnogih generacij vse do svoje upokojitve leta 2021.

Skozi vsa leta poučevanja je na raznih področjih dosegal izjemne dosežke. Med drugim je več let vodil študijske skupine, sodeloval pri uvajanju devetletke, bil mentor mnogim študentom v času prakse in se udeleževal ter izvajal geografska in zgodovinska tekmovanja, kjer so njegovi učenci redno dobivali razna priznanja. Soorganiziral in izvajal je deset geografsko ekoloških taborov, katerih so se udeležili učenci in učitelji iz celotne Slovenije in tudi iz Hrvaške.

Bil je mentor raznim raziskovalnim nalogam učencev, ki so prejela zlata in srebrna priznanja. Raziskovalne naloge so temeljito preučila geografska, zgodovinska, geološka, etnološka in številna druga področja v Krogu, Murski Soboti in celotnem Prekmurju.

Za svoje izjemno delo na področju geografije je od Društva učiteljev geografije Slovenije prejel priznanje Janeza Jesenka, ki se podeljuje učiteljem z več kot 20 letno delovno dobo za nadpovprečno pedagoško delo.

Kot ljubitelj zgodovine in geografije ter svojega domačega kraja je zbiral, raziskoval in urejal razne vire in podatke ter tako napisal številne knjige, ki opisujejo zgodovino rojstnega kraja Krog, občine in šole, na kateri je poučeval.

Franc Vogrinčič je domači vasi in vsem naslednjim rodovom podaril pomembno izročilo o zgodovini ljudi ob reki Muri. Vsa njegova dela so bogata predstavitev Prekmurcev, obenem pa neprecenljiva promocija Krajevne skupnost Krog in Mestne občine Murska Sobota ter šolstva v širšem pomenu.

Zahvalno listino Mestne občine Murska Sobota je prejelo Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota.

Prekmursko osteološko društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 in letos obeležuje 20 let uspešnega delovanja. V društvo, ki je bilo ustanovljeno z namenom, da ozavešča prebivalstvo o bolezni in preventivnem načinu življenja je vključenih 340 članov, večina iz Mestne občine Murska Sobota.

Delovanje društva je zasnovano na ugotovitvah strokovnjakov za to področje zdravstva. S strokovnimi predavanji dobijo člani osnovno znanje o bolezni in predvsem kako živeti, da sami skrbijo za svoje zdravje in da je zdrav življenjski slog osnova za zdravo življenje brez zlomov.

Za preprečevanje osteoporoze je zelo pomembno gibanje, zato društvo 2-krat tedensko organizira telovadbo pod vodstvom priznane fizioterapevtke. Društvo organizira tudi številne pohode v naravi. Za zdravje in dobro počutje organizira več letovanj na morju in v zdraviliščih.

Društvo skrbi tudi za ozaveščenost širše javnosti z javno prireditvijo Osteotlon. Prireditev združuje tri dejavnosti, ki so pomembne za preprečevanje osteoporoze: gibanje, seznanjanje o bolezni in predstavitev zdrave prehrane. Za druženje in socialno izključenost društvo skrbi z organizacijo strokovnih ekskurzij in drugih druženj.

Društvo je vključeno v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Ljubljana in s svojo aktivnostjo izstopa od ostalih društev.

Mestna občina Murska Sobota podeljuje Zahvalno listino Prekmurskemu osteološkemu društvu Murska Sobota, ki že 20 let s svojim prizadevnim delovanjem skrbi za zdravje svojih članov in širše populacije.