Ostalo

V Murski Soboti ukinili mesečne in letne dovolilnice za parkiranje

Od prvega januarja v Murski Soboti ni več možno koristiti parkirnih prostorov – modre cone, ki je območje kratkotrajnega parkiranja, z zakupom mesečnih oziroma letnih dovolilnic.
“Vse uporabnike plačljivih parkirnih površin v središču mesta Murska Sobota obveščamo, da v skladu z državnimi predpisi in občinskim odlokom o ureditvi mirujočega prometa, s 1. januarjem 2023 ni več možno koristiti parkirnih prostorov – modre cone, ki je območje kratkotrajnega parkiranja, z zakupom mesečnih oziroma letnih dovolilnic,” so sporočili z MO Murska Sobota. Parkiranje na modrih conah je odslej možno le s plačilom parkirnine na parkomatih bodisi z gotovino, s SMS sporočilom ali aplikacijo (EasyPark in ParkMeWise), pri čemer še naprej velja nespremenjen začetni brezplačni čas parkiranja.

Za dolgotrajno parkiranje (ves dan) so v mestu Murska Sobota na voljo parkirišča, označena kot bela cona, kjer se parkirnina po sedaj veljavnih predpisih ne plačuje (parkirišče pred trgovino na Lendavski ulici, Industrijska ulica), prav tako so temu namenjena tudi  prosto dostopna gramozirana in ostala parkirišča v lasti Mestne občine (območje ob križišču Lendavske in Gregorčičeve ulice, Gregorčičeva ulica ob objektu Kravata Gjergjek, Mojstrska ulica, Kopališka ulica, Lendavska ulica za zavarovalnico Triglav), kjer je prav tako parkiranje prosto dostopno.

Omenjeni odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota je začel veljati pravzaprav že februarja 2022. Odlok je v polno veljavo stopil šele 1. januarja zato, ker je do sedaj trajalo prehodno obdobje, ki je trajalo do konca leta 2022, ko so še veljale že izdane dovolilnice za parkiranje v modrih conah, izdane še po prej veljavnem odloku o ureditvi cestnega prometa. V Murski Soboti sicer lahko od 1. septembra lani parkirnino plačate preko mobilne aplikacije ali s SMS sporočila. Mestno redarstvo bo tako imelo nadzor nad vsemi sklenjenimi mobilnimi parkirninami. Parkiranje uporabniki seveda lahko enostavno podaljšate na daljavo preko aplikacije PakMeWise ali SMS sporočila, opomnik o poteku parkiranja pa dobite 15 minut pred iztekom ter tudi ob samem izteku.

FOTO: MOMS