Ostalo

V Murski Soboti nastaja novo krožišče

Eno izmed najbolj prometnih križišč v Murski Soboti, preurejajo v krožišče. Križišče so sicer že predvčerajšnjim spremenili v krožišče in sicer na montažni način, dela pa se izvajajo s polno paro.

Pri izvedbi montažnega krožišča je predvidena demontaža in rušenje obstoječih semaforjev in cestnih otokov na katerih stojijo skupaj s svetlobnimi usmerjevalniki na otokih. Prevoznost v montažnem krožišču se zagotovi za mestni avtobus (promet za tovorna vozila je v centru mesta prepovedan). Izvedejo se montažni robniki rumeno črne barve, rekonstrukcija cestne razsvetljave ter uredijo taktilne oznake za vodenje senzorno oviranih oseb v območju montažnega krožišča.

Izbrani izvajalec del je Pomgrad Cestno podjetje d.d., ki je pričel z deli predvčerajšnjim. Rok za dokončanje del je 90 dni, vrednost same investicije pa znaša 111.088,69 z DDV. Strošek, ki ga bo ob izvedbi montažnega krožišča krila Mestna občina Murska Sobota kot sofinancer v skladu s sofinancerskim sporazumom znaša 20.793,20 € in je namenjen izvedbi nove javne razsvetljave v območju krožišča. Ostale stroške bo krila Direkcija RS za infrastrukturo.

Ker je montažni rondo v obliki elipse dimenzioniran za merodajno vozilo avtobus, je potrebno zaradi predpisane hitrosti motornih vozil na uvozu v krožišče s strani Slovenske ulice omejiti hitrost motornih vozil na 30 km/h. Tako se bo zaradi izvedbe montažnega krožišča pri Zvezdi uredila tudi Slovenska ulica v cono 30km/h, z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in zožitvijo vozišča.