Ostalo

V Makedonijo tudi policist iz policijske postaje Lendava

Slovenska policija je v Makedonijo napotila že 34. skupino policistov. Med 20. marcem in 19. aprilom 2019 bo šest slovenskih policistov in policistke pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju državne meje.
Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti:

– Dejan Kranjec iz Policijske postaje Lendava (Policijska uprava Murska Sobota)
– Jaka Horvat iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor (Policijska uprava Maribor)
– Aleksander Salmič iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje (Policijska uprava Celje)
– Lucijan Masten iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad (Policijska uprava Ljubljana)
– Branko Godec iz Postaje prometne policije (Policijska uprava Ljubljana)
– Silva Žibert iz Postaje prometne policije Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto)

Pred odhodom v Makedonijo jih je sprejel direktor Uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc, ki je policistom zaželel uspešno, predvsem pa varno delo. – Delovnemu srečanju sta prisostvovala še Vladimir Pocek, vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Roman Čoh iz istega sektorja ter Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije.

Predhodna skupina se je že vrnila domov, zato je o tamkajšnjih razmerah in preteklem delu poročal vodja te skupine Sandi Krušnik iz Policijske postaje Brežice (Policijska uprava Novo mesto), ki je predstavil zadnje izkušnje in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij na tem območju.

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Medžitlija in izven območje mejnega prehoda Medžitlija. Delo bodo opravljali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.