Ostalo

V Makedonijo odpotoval tudi policist iz PP Lendava

Slovenska policija je v Makedonijo napotila sedemindvajseto skupino policistov. Med 11. julijem in 10. avgustom 2018 bo šest slovenskih policistov, med katerimi je tudi policist iz PP Lendava, pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju prehajanja državne meje.
Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali policisti Davor Jovanovič iz Postaje mejne policije Središče ob Dravi (Policijska uprava Maribor), Borut Horvat iz Policijske postaje Lendava (PU Murska Sobota), Robert Belec iz PMP Rogatec (PU Celje), Aljoša Debevec iz PP Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana), Tomaž Nograšek iz PP Hrastnik (PU Ljubljana), Jure Blažica iz PP Nova Gorica (PU Nova Gorica).

Dan pred odhodom jih je sprejela namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar. Temu dogodku in delovnemu srečanju je prisostvoval še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi. Predhodna skupina se je že vrnila domov in tako je na sestanku prisostvoval ter poročal o tamkajšnjih razmerah njen vodja policist Stanislav Tekavčič iz Policijske postaje Novo mesto (PU Novo mesto).

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica (Police Station for Border Control and Border Surveillance Bogorodica) in izven območja mejnega prehoda Bogorodica (zelena meja), po potrebi pa bodo pomagali makedonskim policistom v začasnem prehodnem centru Gevgelija (Temporary Transition Centre – Gevgelija). Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi in uporabljali bodo službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.