Ostalo

FOTO: V Ljutomeru so podelili nagrade in priznanja za letošnje leto

Zaradi avgustovskih poplav in odpovedi dogodkov v sklopu 67. praznika Občine Ljutomer, se je slavnostna prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj za leto 2023 izvedla šele pred dnevi. Številne prisotne v dvorani Doma kulture Ljutomer, kjer se je svečanost tudi odvijala, je nagovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je tudi podelila nagrade in priznanja za leto 2023.
Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2023 sta prejela Zvonko Kustec za 20-letno uspešno ravnateljevanje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in pomemben prispevek k razvoju srednjega šolstva ter Angela Pihlar za 50 let odličnega dela na področju gostinstva in turizma. Pisna priznanja Občinskega sveta Občine Ljutomer za leto 2023 so prejeli Mitja Prelog za 40 let samostojnega podjetništva na področju mizarstva, Janko Horvat za dolgoletno aktivno delovanje na področju turizma, ter Smiljan Žnidarič za dolgoletno delovanje na področju gasilstva in aktivno vključevanje v društva Krajevne skupnosti Stara Cesta.

Priznanja županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba za leto 2023 so prejeli družba Ljutomerčan za več kot 70-letno tradicijo pri reji plemenskih svinj, vzrejo tekačev, pridelavo poljščin ter otvoritev nove farme, Matej Vrbančič iz Ljutomera za organizacijo številnih koncertov in s tem promocijo občine Ljutomer, Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci za uspešno povezovanje kmetov v verigo preskrbe s hrano in infrastrukturne posodobitve, družba Farmtech za trajnostno poslovanje in izgradnjo tehnološko naprednih prostorov v Ljutomeru, Gasilska zveza Ljutomer ob 130-letnici delovanja in za 50. organizacijo Tabora mladi gasilec ter Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer za 60 let uspešnega izobraževanja in uvedbo novih programov. Za kulturni program na prireditvi je poskrbela Eva Boto.

FOTO: Sara Vinkovič