Ostalo

V letu 2019 180 tisočakov za področje športa, za investicije v športno infrastrukturo pa slabih 300 tisočakov

Na včerajšnji seji občinskega sveta so občinski svetniki sprejeli predlog Programa športa v občini Lendava za leto 2019. S programom športa za leto 2019 Občina Lendava uresničuje javni interes v športu.
Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje. Program športa za leto 2019 je usklajen z izvedbenim načrtom, skupna višina sredstev za sofinanciranje programov športa ostaja enaka lanski ravni in znaša 180.000,00 EUR (79.200,00 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000,00 EUR za delovanje športnih društev, 12.600,00 EUR za delovanje Športne zveze, 18.200,00 EUR za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije, 20.000,00 EUR za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava).

Povečana je višina sredstev namenjenih za ureditev športne infrastrukture in za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava (prijava na razpis Fundacije za šport). Pri strukturi izdatkov znotraj programa športa so prav tako bile upoštevane usmeritve iz izvedbenega načrta.

Za investicije v športno infrastrukturo slabih 300 tisočakov

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu 2019 namenila 296.900,00 EUR (91.000,00 EUR za upravljanje in obratovanje športnih objektov, 11.000,00 EUR za ureditev športne infrastrukture, 194.900,00 EUR za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava).

Spomnimo: Občina Lendava se je priključila mreži “Zdravih mest,” saj želi aktivno sodelovati pri izboljšanju pogojev za zdravo življenje in dobro počutje občanov. Glede na dodatno širitev športne infrastrukture želi Občina Lendava povečati izkoriščenost le-te v sodelovanju z DOŠ 1 Lendava in DSŠ Lendava in bo s sofinanciranjem dodatnih programov podprla še boljšo organiziranost in skrb za animacijo na teh lokacijah.