Sveže

V Lendavi zaključili projekt Digitalno samostojni

Za povečanje računalniške pismenosti starejših občanov, ki živijo izven velikih središč, so pri zavarovalnici Generali oblikovali pobudo “Digitalno opismenjevanje starejših” in zagnali dolgoročni projekt “Digitalno samostojni.” Projekt se je izvaja v treh naseljih in sicer Lendava, Kranjska Gora ter Piran, v Lendavi pa je projekt bil zaključen minuli petek.
“V izbranih občinah bomo omogočili štiridnevne osnovne in nadaljevalne tečaje za skupine po deset udeležencev, ki jih bomo izvedli v sodelovanju z družbo Isa Znanje, specializirano za usposabljanje starejših za uporabo novih tehnologij. Brezplačne računalniške urice so tako izobraževalne kot tudi družabne narave. Skupaj s predavateljem udeleženci spoznavajo osnovno uporabo interneta, e-pošte, pametnih telefonov, se naučijo vzpostaviti video klic, dostopati do storitev e-zdravja in še več – vse, kar potrebujejo v vsakdanjem življenju! Tečaji bodo najprej potekali v treh občinah, ki se umeščajo med slovenske občine z najvišjim deležem starejšega prebivalstva in visokim deležem indeksa staranja,” so sporočili iz zavarovalnice Generali.

Na brezplačnih računalniških tečajih, ki so potekali v prostorih Mestne hiše od 7. do 10. novembra 2023, so se tako starejši občani na osnovnih in nadaljevalnih tečajih srečevali v obsegu 15 pedagoških ur. Udeležence tečaja je med trajanjem pozdravil tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in jim zaželel da osvojene digitalne veščine s pridom uporabijo v vsakdanjem življenju in digitalnih izzivih. “Z omenjenim projektom si Občina Lendava prizadeva za bolj vključujoče in digitalno usmerjeno okolje za svoje starejše občane, kjer bodo lahko enostavno in samostojno opravljali svoje vsakodnevne naloge v sodobnem svetu,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Projekt se je zaključil minuli petek

Zaključni dan projekta, to je bilo v petek, sta se ob županu Občine Lendava Janezu Magyarju udeležencem pridružila tudi László Horvath, direktor agencije Preventiva iz Lendave in Boštjan Bagari, skrbnik poslovnih partnerjev zavarovalnice Generali, ki sta udeležencem na kratko predstavila storitev kibernetske in IT pomoči ter Program prednosti Generali ZAME. Župan Janez Magyar je izrazil veselje, da je Občina Lendava ena izmed prvih treh občin, ki se je pridružila trajnostni pobudi zavarovalnice Generali, saj je projekt namenjen olajšanju vsakodnevnega življenja starejših občanov, ki se pri enostavnih vsakdanjih opravilih vse pogosteje srečujejo z nujno uporabo pametnih naprav in povečanju njihove računalniške pismenosti.

“Veseli smo, da se je v sodelovanju z Društvom upokojencev Lendava odzvalo 20 starejših občanov, ki so na osnovnem in nadaljevalnem tečaju osvojili znanja, ki jih za vsakodnevno opravljanje nalog in komunikacijo v sodobnem svetu moramo nadgrajevati prav vsi,” je ob zaključku projekta v Lendavi povedal župan.

Slovenija v digitalni pismenosti starejših zaostaja za povprečjem EU, kar potrjujejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Leta 2021 je v starostni skupini od 65 do 74 let delež oseb brez digitalnih veščin znašal 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %). Projekcije o staranju prebivalstva (Eurostat) kažejo, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši od 65 let predstavljali 21 %, leta 2100 naj bi jih bilo že 32 %.