Sveže

V Lendavi participativni proračun šele leta 2024, v Murski Soboti občani že lahko glasujejo o predlogih

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. V Lendavi bo participativni proračun zaživel leta 2024, zanj bo, po trenutnih podatkih, namenjenih 100 tisočakov, med tem pa v Murski Soboti občani že odločajo, katere projekte bodo krili iz sredstev participativnega proračuna.
Na poziv k oddaji predlogov projektov participativnega proračuna MO Murska Sobota za leto 2023 je prispelo trinajst predlogov, devet se jih je uvrstilo v postopek glasovanja. Ker skupna vrednost uvrščenih predlogov presega vrednost dodeljenih sredstev za participativni proračun, občanke in občani v Murski Soboti tako odločajo, kateri od devetih izbranih projektov bodo uvrščeni v proračun za leto 2023 in nato tudi uresničeni.

Projekti:

  • Obnova gasilskega stolpa v Bakovcih – 14.965,64 EUR
  • Pomursko gledališče – analiza izvedljivosti – 10.000,00 EUR
  • Pasji park za male kužke – 12.000,00 EUR
  • Nakup defibrilatorja – javna uporaba – 2.500,00 EUR
  • Veški muzej Veščica – 20.500,00 EUR
  • Zunanje mize za namizni tenis – 7.000,00 EUR
  • Pokrito kegljišče na vrvici – 24.631,80 EUR
  • Pod krošnjami – 25.000,00 EUR
  • Posodobitev balinišča in nujnih sanitarij na ŠRC Bakovci – 16.628,51 EUR

Participativni proračun bo v Lendavi zaživel leta 2024

“Občina Lendava načrtuje sredstva za participativni proračun, ki bi se pričel izvajati z letom 2024. Participativni proračun določa vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke tiste občine (krajevne ali mestne četrti). Za izvajanje participativnega proračuna so predvidena sredstva v višini po 100.000 EUR od leta 2024 naprej,” so zapisali pri Občini Lendava. Po naših informacijah bi vsako leto za participativni proračun namenili enak znesek.

V proračunu Občine Črenšovci za leto 2023 bo za participativni proračun namenjenih 30.000 EUR z DDV

Občina Črenšovci tudi v letu 2023 uvaja participativni proračun, ki so ga poimenovali “Moj projekt za občino.” S tem v Črenšovcih, kot so zapisali, dajejo možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za tamkajšnjo skupnost. “Občina Črenšovci občanke in občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po meri občanov in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini,” so zapisali.

V Črenšovcih je najvišja finančna vrednost posameznega projekta lahko 5.000 evrov z DDV.