Ostalo

V Krajinskem parku Goričko zasajena 1.400. jablana

V projektu Gorička krajina se je 17. novembra 2021 v Krajinskem parku Goričko zasadila 1.400ta jablana stare sorte cepljena na visoko podlago, vzgojena v drevesnici Malus. Projekt je namenjen izboljšanju življenjskih pogojev za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja 3 tipov travnikov z izvajanjem ukrepov varstva na izbranih delih narave v kulturni krajini.
Travniški sadovnjaki, tako značilna prvina v kulturni krajini, ki jo je najbolj podpirala Marija Terezija v avstro-ogrski monarhiji zato, da so tudi kajžarji in mali kmetje imeli suho sadje za sladilo in jabolčnik za pijačo, morda doživljajo svojo renesanso. Njihov obstoj je začasno zavrlo intenzivno plantažno sadjarstvo v sedemdesetih letih, katerega temelji so v visoki donosnosti, obdelavi s stroji in prodaji v super-trgovinah.

Stara drevesa, ki so na Goričkem varovala pred vetrom tudi slamnate strehe in senčila poletno vročino v “ogradih”, so se na srečo še ponekod obdržala, so zgledno vzdrževana in na srečo vse bolj cenjena v vseh pogledih. Posebej dragoceni so sadovnjaki, kjer v duplih starih dreves gnezdijo njihovi varuhi – ptice, ki pobirajo gosenice, pojejo ljubezenske pesmi in pomirjajo človeško dušo tistih, ki jih opazujejo.

“Hvaležna sem vsem sodelavcem, ki so naš zavod včeraj zapustili po tem ko so izvedli številne ukrepe v dobro narave in ljudi in samo želim si lahko, da so jim hvaležni tudi ljudje, ki so drevesa dobili v dar in jih bodo skrbno vzdrževali. Navsezadnje gre za skupno dobro, za naravo in kulturno krajino in skupna sredstva, saj so ukrepi bili investirani iz kohezijskih sredstev EU in sredstev Republike Slovenije, kamor prispevamo vsi davkoplačevalci,” je zapisala Stanka Dešnik iz javnega zavoda Krajinski park Goričko.