Ostalo

V javni obravnavi pravilnik o kakovosti vina in drugih proizvodov vinske trte v prometu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v javno razpravo osnutek Pravilnika o kakovosti vina in drugih proizvodov vinske trte v prometu ter dovoljenih enoloških postopkih in enoloških sredstvih. Javna razprava je odprta do 3. julija 2023.
Omenjeni predpis bo nadomestil obstoječi Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu.

V zakonodaji Unije je zapisano, da pridelovalci vina uporabljajo samo tiste enološke postopke, ki so v zakonodaji zapisani kot dovoljeni. Novi dovoljeni enološki postopki za pridelavo vina so vezani na sprejem novih strokovnih resolucij Mednarodne organizacije za trto in vino (angleško International Organization of Vine and Wine – OIV), kar se dogaja na letni ravni. Posledično se vsako leto ažurira tudi Delegirana uredba Komisije 2019/934 o enoloških postopkih in enoloških sredstvih. Slovenski pravilnik je iz leta 2004, zato je sprejem novega pravilnika nujen.

Predmetni Pravilnik bo namenjen izvajanju več evropskih uredb, ki urejajo sektor vina in promet z vinom v Uniji. Obravnava različne kategorije proizvodov vinske trte, vključno z aromatiziranimi vinskimi proizvodi, ne ureja pa področja žganih pijač na osnovi grozdja in vina. V pravilniku so še posebej obravnavani nekateri enološki postopki (obogatitev, dosladkanje, dokisanje, zorenje v lesenih sodih, podaljšana maceracija belih vin). Razdelane so določbe glede prisotnih žveplovih spojin, hlapnih kislin, barve vina, motnosti vina in s temi parametri povezanih napak vina. V Pravilniku so obravnavane geografske označbe slovenskih vin, trenutno obstoječi kakovostni razredi, tradicionalni izrazi v sektorju vina in kategorije proizvodov vinske trte, ki veljajo tudi v Sloveniji, vse usklajeno z zakonodajo Unije. Dodatno je v pravilnik vključena destilacija presežnih količin vina ter odstranjevanje stranskih proizvodov. Pravilnik ima tudi dve prilogi – Priloga 1: Resolucija OIV-OENO 466–2012: Sprememba metode za refraktometrično določanje koncentracije sladkorja v grozdju, moštu, zgoščenemu grozdnemu moštu in rektificiranemu zgoščenemu grozdnemu moštu (OENO 21/2004) in Priloga 2: Kemijski parametri.

Osnutek Pravilnika o kakovosti vina in drugih proizvodov vinske trte v prometu ter dovoljenih enoloških postopkih in enoloških sredstvih (portal eDemokracija).