Sveže

V Hotelu Vinarium pretežno domači gostje

Razpršeni Hotel Vinarium deluje že dobri dve leti in pod svoje okrilje združuje 12 vinskih kleti, v katerih je moč prenočiti in počitnikovati, s čimer gostom nudi posebno doživetje med vinogradi. Hotel Vinarium se je med epidemijo COVID-19 izkazal kot odlična rešitev za vse tiste, ki se želijo umakniti od množičnega turizma in bučnega dogajanja.
Razpršeni hotel Vinarium je še ena zgodba o uspehu na področju turizma v občini Lendava, za kar je Zavod za turizem in razvoj Lendava prejel tudi priznanje Pomurske turistične zveze za profesionalno delo na področju turizma. Da razpršeni hotel Vinarium ni brca v temo, potrjujejo tudi številni odzivi, odmevi in dobre ocene.

Zavod za turizem in razvoj Lendava je projekt Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah oz. kot so ga kasneje tržno poimenovali Razpršeni hotel Vinarium,  izoblikoval in pripravil v začetku leta 2017 ter uspešno pridobil sredstva iz naslova CLLD. “S projektom smo želeli ustvariti platformo s katero bomo slehernemu lastniku zidanic na našem območju omogočili opravljanje turistične dejavnosti oz. posameznikom ponudili priložnost v lokalnem okolju za dodatnih zaslužek. Seveda pa smo želeli ustvariti tudi dodatno ponudbo za turiste,” so pojasnili pri Zavodu za turizem in razvoj.

Kako dobro so ga ljudje sprejeli, govori podatek, da so bile njegove zmogljivosti – skupno 64 ležišč – tudi med lanskim junijem in avgustom skoraj polno zasedene, pri čemer je bilo med obiskovalci 90 odstotkov domačih gostov, zahvaljujoč tudi turističnim bonom. Skupno število nočitev v letu 2021 je preseglo 1500. Spomnimo: V prvem letu ga je obiskalo nekaj malo čez 700 gostov.

Hotel Vinarium je nastal v sklopu projekta z nazivom »Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah«, ki je bil odobren s strani Lokalne akcijske skupine Pri dobrih ljudeh 2020. Namen projekta je vzpostaviti nove nočitvene zmogljivosti v vinorodnem območju, ki lastnikom zagotavlja dodatni zaslužek, na destinacijo pa privabi ne samo več gostov, ampak goste z drugačnimi turističnimi zahtevami. Gosti z večjo “izvenpanzionsko potrošnjo” tako generirajo dohodek drugim ponudnikom na destinaciji, restavracijam, ponudnikom wellnessa ter aktivnega in kulturnega turizma.

Hotel Vinarium je nastal kot eden od projektov, z nazivom “Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah,” ki je bil odobren s strani Lokalne akcijske skupine Pri dobrih ljudeh 2020. Čeprav je bil projekt načrtovan že v letu 2016, oddan januarja 2017, je bila pogodba sklenjena komaj v sredini leta 2018, v višini 53 tisoč evrov, od česar je potrebno odšteti davek na dodano vrednost in 15% sofinanciranje. Zavod za turizem in razvoj med drugim tudi uresničuje svojo zavezo, da kljub temu, da je projekt že zaključen, slednjega pelje naprej in tudi nadgrajuje.