Ostalo

V gozdu spoštujmo gozdni bonton!

S toplejšimi dnevi so tudi gozdovi privlačna točka, saj so prostor sprostitve in rekreacije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob tem poudarja, da je treba spoštovati gozdni bonton. Ta obiskovalce gozdov ozavešča o dejstvu, da ima vsak gozd lastnika in da smo v gozdu gostje tako gozda kot njegovega lastnika.
Z gozdovi ravnajmo spoštljivo. Preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnosti rastlinskih in živalskih vrst, izjemnosti posameznih dreves, obnovljivih virov energije in surovin ter blagodejnega vpliva na celotno okolje – to so le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se zavedali šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

Strokovnjaki, skupaj z lastniki gozdov, gospodarijo trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop vanje je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve in predvsem poskrbeti, da gozd zapustimo s čim manj vpliva nanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:

  • ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika
  • gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo
  • doživljam ga z vsemi čutili
  • gozdne ceste so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi. Pod nekaterimi pogoji jih lahko uporabljajo tudi obiskovalci gozdov, razen če poseben znak tega ne prepoveduje. Parkiranje vozil na motorni pogon je dovoljeno v pasu petih metrov zunaj vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. Pri tem moramo biti še posebej pozorni na prevoznost vlak in dostopnost skladišč lesa
  • gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh
  • upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, ki so zapisana v predpisih in na informativnih tablah ali jih sporočijo gozdarji in lastniki gozdov.