Ostalo

V finalu izbora za nagrado Zlati kamen tudi občine Moravske Toplice, Murska Sobota in Razkrižje

Nagrada Zlati kamen se podeljuje razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujejo letno, prvič pa soo jo podelili leta 2012. V finalu izbora za nagrado Zlati kamen tudi občine Moravske Toplice, Murska Sobota in Razkrižje.
Proces analize občin poteka v več fazah. Vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks ISSO. Sem spadajo vsi javno dostopni podatki (AJPES, proračuni, ipd.). Naslednji korak je kvalitativna analiza občin, kjer razčlenjujemo vrsto “mehkih” dejavnikov od razvitosti strateškega upravljanja občine, prek transparentnosti delovanja uprave do vključenosti občanov v sprejemanje temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, pomembnih za kakovost življenja v kraju. V zadnji fazi vsebinsko pregledajo ključne projekte občine. Ta široka slika, ki zajema zelo različne aspekte, je osnova za selekcijo 12 kandidatov, ki pridejo v ožji izbor.

V letošnje finale izbora za nagrado Zlati kamen so se uvrstile občine Brda, Tržič in Piran iz zahodne Slovenije, Kamnik in Ribnica iz osrednje in jugovzhodne Slovenije, Slovenj Gradec in Trbovlje iz osrednjega pasu med Koroško in Posavjem, ter Moravske Toplice, Murska Sobota in Razkrižje iz vzhodnega dela države.

Moravske Toplice so med občinami, ki so v zadnjem desetletju naredile največji preskok glede na merljive kazalnike, razvoj pa je vse bolj osredotočen v pametno in trajnostno smer. Murska Sobota je še en primer občine, ki se redno uvršča v najožji izbor za nagrado Zlati kamen. Tokrat mestna občina prepriča z vključevanjem ukrepov na prostorskem področju pri preobrazbi kraja v močno regionalno središče. Razkrižje je med letošnjimi finalistkami nekaj posebnega. Občina je zelo majhna, odročna in glede na merljive kazalnike slabo razvita. S svojimi premišljenimi in strateško načrtovanimi ukrepi pa igra zunaj svoje lige in celo skuša vplivati na boljše odnose s sosednjo Hrvaško,” so zapisali.

Katera občina je prejela nagrado Zlati kamen, bo znano 19. marca.