Ostalo

V Dolnjem Lakošu poteka prizidava in rekonstrukcija vaško-gasilskega doma

Občina Lendava je zaradi dotrajanosti vaško-gasilskega doma v Dolnjem Lakošu in potreb tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva pristopila k prenovi objekta. Da Občina Lendava išče izvajalca del so na Glavni ulici obelodanili lanskega 28. decembra, dela pa se že izvajajo.
Občina Lendava se je lotila sanacije vaško-gasilskega doma v Dolnjem Lakošu, ki pa ne bo zgolj sanacija, temveč bo objekt dobil tudi prizidek, garažo, pravzaprav dve garaži, za gasilska vozila. Objekt je sicer že dlje časa bil vidno dotrajan, v njem pa imajo prostore tudi tamkajšnji gasilci, ki s prostori seveda nikakor niso mogli biti zadovoljni. Občina Lendava je javno naročilo s pomočjo katerega je iskala izvajalca del objavila lanskega 28. decembra, posel pa je dobilo podjetje Dolinka inženiring z.o.o. iz Beltincev.

Investicija je sicer že lansko leto bila zavedena v pripravi proračuna za leto 2024, sanacija vaškega doma pa ne poteka zgolj na način, da se stavbo le sanira, s čimer se prepreči nadaljnje propadanje, temveč, da se bodo znižali tudi obratovalni stroški. “Investicija predstavlja ključen korak v izboljšanju infrastrukture lokalne skupnosti, saj bo obnova Vaško-gasilskega doma omogočila izboljšanje pogojev za delovanje gasilske enote. Prav tako bo poskrbljeno za ureditev prostorov, ki bodo še posebej prijazni in primerni za potrebe krajevne skupnosti, za različne potrebe društev in krajanov,” so sporočili iz Občine Lendava.

Poleg prizidave nove garaže, bo objekt dobil tudi novo streho. Sanitarije se bodo po novem nahajale v delu kjer se sedaj nahaja shramba, prenove bo deležna tudi kuhinja, ki se bo prezidala, izveden bo vetrolov ter rampa pri vhodu. V objekt bo vodilo več vhodov, vsi bodo izvedeni na vzhodni strani. Prostor bo dobila tudi krajevna skupnost.

Dela mora izvajalec izvajati skladno s terminskim planom, ki ga uskladi z naročnikom. Predviden rok izvedbe del je najkasneje do 31.10.2024.