Ostalo

V Dolini zasajena medovita drevesa

V Dolini, natančneje ob poti do tamkajšnjega nogometnega igrišča, so minuli teden zasadili medovita drevesa, divje češnje. Divja češnja je naše najbolj medovito spomladansko drevo ki je razširjeno po nižinah cele Slovenije. Izredno medi in daje velike količine cvetnega prahu. Če so vremenski pogoji dobri lahko čebele naberejo celo nekaj presežkov medu.
Čebele privlačijo rastline, ki izločajo nektar in dajejo cvetni prah. Nektar je sladka tekočina, s katero rastline privabljajo čebele, da si zagotovijo oprašitev in razvoj semena ter s tem obstoj vrste. Čebele potrebujejo za prehrano še cvetni prah. V Sloveniji je okoli 1000 vrst rastlin, na katerih lahko čebele nabirajo nektar in cvetni prah. Od teh rastlin jih je nekaj gospodarsko pomembnih in na teh čebele naberejo presežek medu. Ta presežek lahko čebelar odvzame iz panjev in ga iztoči.

Predstavniki Krajevne skupnosti Dolina so skupaj z zaposlenimi v javnem podjetju Eko-park d.o.o Lendava minuli četrtek dopoldan v naselju Dolina pri Lendavi zasadili 70 sadik divjih češenj. Posebni delovni akciji, ki je bila dan pred t. i. “Tradicionalnim slovenskim zajtrkom” se je pridružil tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in pomagal pri sajenju sadik. Nove sadike divjih češenj bodo v Dolini pri Lendavi krasile občinsko cesto, ki vodi do nogometnega igrišča in parka pri studencu. S skupno akcijo zasaditve sadik divjih češenj tudi Občina Lendava podpira aktivnosti Čebelarske zveze Slovenije, ki si prizadeva, da se slovenska krajina zasaja z avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so tudi medovite.

Sadimo, ko so sadike v mirovanju

Za sajenje medovitih dreves in grmov, pravi, je najboljši čas, ko so sadike v mirovanju in so brez listov ter tla niso zmrznjena, zato strokovnjaki dajejo prednost jesenskemu času, od konca oktobra do prvega snega, in zgodnji pomladi, ko se tla odtajajo. Na večje površine, v parke, ob poti, na gozdne robove ali na gozdne poseke pa sadimo tudi večja drevesa, kot so kostanj, divja češnja, velikolistna lipa, malolistna lipa (lipovec) različne vrste javorov (beli ali gorski, ostrolistni, poljski…), smreka in jelka. Ta drevesa nam služijo predvsem kot okras, vir sence, ali kot vir lesa višje kvalitete, kostanj pa tudi kot vir plodov.

Posajenih bo še 70 dreves

Ta teden bodo tako posadili še preostalih 70 sadik in ob dobrih pogojih za rast ter razvoj bodo divje češnje že kmalu obrodile plodove, ki veljajo tudi kot hrana številnim pticam, ki pri tem raznašajo koščice in tako skrbijo za njeno razširjanje.