Ostalo

V Dolini opravili zbor krajanov

V KS Dolina pri Lendavi so minuli vikend v tamkajšnjem vaškem domu opravili zbor krajanov. Prisotnih je bilo 26 vaščanov, ki so se pogovarjali o aktualnih vprašanjih in pripombah v zvezi z naseljem in krajevno skupnostjo na sploh. Zbora krajanov se je udeležil tudi predstavnik občine, Tibor Hebar.

Po pregledu in potrditvi dnevnega reda, so prisotni prisluhnili nekdanjemu predsedniku KS Dolina pri Lendavi, Andreju Nemcu, ki je predstavil delo KS v letu 2015 in 2016. Po predstavljenem delu, je sledilo vprašanje glede mostu v naselju. Objekt bo deležen potrebne obnove. Vrednost del se giblje okrog deset tisoč evrov, izvajalec del pa bo podjetje Legartis, ki je bilo izbrano na podlagi razpisa. Med drugim bo sanacije deležno tudi cestišče pri kapelici pred mostom, ki se je pogreznilo in je nevarno za kolesarje.

Nekaj vprašanj je bilo postavljenih tudi v zvezi z mrliško vežico v naselju. Pristojni namreč opozarjajo, da nekateri, po pogrebu svojih najbližjih, niso prispevali denarja v skupni fond za mrliško vežico. Kot je pojasnil Tomi Horvat, je to žal stvar posameznikov, sicer pa je Dejan Sobočan pred tem povedal, da je denar, zbran za mrliško vežico, za to bil tudi porabljen.

Predsednik KS, dr. Mihael Kasaš, predstavi načrt dela za leta 2017 in 2018

Predsednik tamkajšnje KS je predstavil načrt dela za leto 2017 in 2018. Ta predvideva vzdrževanje lokalne infrastrukture (jarki in ceste), ureditev problematike lastništva in izdelava načrta vlaganja, ureditev problematike prostorov PGD Dolina pri Lendavi in sklenitev upravljavske pogodbe z občino (stari vrtec), vzpostavitev igrišča za otroke ter ureditev prostorov za potrebe društev in KS.

Odvažanje sečnih ostankov iz državnih gozdov

Prisotni so se dotaknili tudi trenutno aktualne in pereče zadeve glede odvoza sečnih ostankov iz državnih gozdov čez naselje. “Zaradi pretežkega tovora in težkih kamionov, ki odvažajo les iz državnih gozdov, so ceste zelo uničene,” poudari Kasaš, vaščani pa zahtevajo možnost kupovanja lesa iz državnih gozdov. Da bi zaščitili interes krajanov, so pripravljeni uporabiti vse pravne možnosti.

V ta namen bodo v KS ustanovili civilno iniciativo za zaščito interesa pravice do kupovanja lesa iz državnih gozdov. K sodelovanju bodo pozvali vse zainteresirane KS v občini ter širše.

Skupno bo potrebno sanirati 200m2 asfaltne površine.

Lokalne ceste v slabem stanju

Vodstvo KS je opravilo ogled cest in jarkov s predstavniki občine ter naredilo popis del. Zaradi neprimernih sanacij in zanemarjenih jarkov le-ti niso zmožni odvajati nalive in narasle vode. Zaradi tega so ogrožena nekatera cestišča in bankine. V slabem stanju so tudi nekatere lokalne ceste, nekateri odseki pa so še posebej nevarni. Pristojni opozarjajo na nepravilno zgrajen most v predel naselja, imenovan “Bagu” in most na poti proti Lovskemu domu.

Vaški dom v središču vasi bo obnovljen

Predstavnik občine, Tibor Hebar je odgovoril, da je občina ustanovila odbor za izdelavo Programa koriščenja in upravljanja s prostori starega vrtca. Vaški dom bo obnovljen v dogovoru z lastnikom stavbe, župniščem, denar pa je že zagotovljen v občinskem proračunu. Vprašanje knjižnice v vasi ostaja odprto. Odvoz smeti od vaškega doma se bo financiral iz občinskega proračuna, izvedla pa se bo tudi sanacija deponije gradbenih odpadkov na občinskem zemljišču (Sürü).

Hidranti

En izmed prisotnih krajanov je prisotne vprašal o stanju hidrantnega omrežja v vasi, saj le-ti po njegovem mnenju niso vzdrževani, nekateri pa menda naj ne bi delovali. Pristojni so pojasnili, da testiranje hidrantov izvajata podjetji GasiMa in EkoPark.

Predsednik Kasaš bo pristojne zaprosil za mnenje in vso dokumentacijo o stanju hidrantov v vasi zapisnike, preglede od podjetij in od tamkajšnjih gasilcev) in v primeru neenotnosti ukrepal. Izvajalci morajo preveriti in popraviti neuporabne in poškodovane hidrante, so bili enotni prisotni. Tomi Horvat, predsednik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva je opozoril, da je po vizualnem pregledu hidrantov s strani PGD Dolina bilo poslano poročilo o stanju hidrantov. “Izvajalci niso reagirali na poročilo,” pojasni.

Težave z vodo

V določenih gospodinjstvih v naselju voda ni pitna. Razlog je slepa cev v glavni ulici ki vodi le do kapelice, v kateri voda zastaja. V preteklosti so to reševali z mesečnimi izpusti vode v najbližji hudourniški potok v vasi, v katerega je cev tudi speljana, a odkar se to več ne počne, imajo nekateri prebivalci težave. Predlagajo, da podjetje EkoPark pregleda vodovod na glavni cesti in da mesečno izpušča vodo iz slepe cevi oz. jo priklopi na cev v sosednji ulici, da ustvari krožni tok.

Ogledalo pri pokopališču

Naslednji podani predlog je bil postavitev ogledala na izvozu iz vasi na glavno cesto. Gre namreč za precej nepregledno križišče, s postavitvijo ogledala pa bi voznikom precej olajšali izvoz iz naselja. Dodatno težavo predstavljajo bližnje smreke, katere bi bilo potrebno odstraniti. KS bo pozvala občino naj ukrepa pri agenciji za ceste za namestitev ogledala pri priključevanju na Lendavsko cesto iz Glavne vaške ulice.