Ostalo

V Dolini bo urejena etnografska hiša

Kljub temu, da je največja med narodnostnimi samoupravami v Pomurju, na območju Madžarske samoupravne narodne skupnost občine Lendava ni nobene ustanove ali stavbe etnografskega značaja. In prav takšen objekt bo stal praktično sredi vasi v naselju Dolina pri Lendavi. Objekt je za potrebe etnografske domačije že bil kupljen, sledi prenova.
Pristojni, ki vodijo projekt so prav v naselju Dolina pri Lendavi našli ustrezno nepremičnino, ki bo v bližnji prihodnosti služila kot etnografska hiša oziroma domačija. Po neuradnih podatkih je omenjena nepremičnina prva hiša iz opek v naselju, tako, da ima stavba sama po sebi kulturno in spomeniško vrednost. Lokacija je izvrstna, saj stoji v centru naselja, v neposredni soseščini vaškega doma in kapelice. Njeno etnografsko vrednost dvigujejo dobro ohranjena gospodarska poslopja, kot so skedenj, leseni in zidani svinjak, hlev in vodnjak.

Neprecenljiva sta oljarna, ki je v kleti stanovanjskega poslopja in pa strojni mlin na dvorišču, ki je bo po manjših popravilih celo lahko uporaben. Celotno gospodarsko poslopje obdaja prostorno dvorišče, h kateremu spada še obdelovalna površina. Sama stanovanjska hiša je velika in s tem primerna za multifunkcionalne vsebine.

Pri funkcionalnosti etnografske domačije so upoštevali dva vidika

Etnografska domačija bi, v ožjem smislu, delovala kot muzej in etnografska zbirka. V stavbi je namreč ohranjenega veliko materiala in opreme, ki pa je potrebna konzervatorstva in restavratorstva. Poleg predmetov se v stavbi nahaja veliko fotografskega in pisanega etnografskega materiala. Pri obnovi objekta bodo najbrž sodelovali tudi strokovnjaki, ki so vodili opremljanje etnografske hiše Györgya Dobronokija v Dobrovniku.

V hiši bi se tako obiskovalci lahko seznanili z življenjem naših prednikov na podlagi fotografskega, pisnega in predmetnega materiala, v prostorih stavbe bi se odvijali razni kulturni programi, kot so denimo rokodelski krožki in druženja, spoznavanje običajev, spoznavanje kmečke kulinarike, … Na podstrešju stavbe bi bil urejen bivalni prostor, kamor bi lahko namestili morebitne izletnike, tabornike, šolarje, urejena bi bila trgovinica s spominki in domačimi izdelki, k nepremičnini spadajoča obdelovalna površina pa je primerna za gojenje vrtnin, zelišč, starih domačih sort poljščin, ki bi se doma predelale in prodajale.

Etnografska domačija  že sicer ne bi bila samo zbirka predmetov in dokumentacije preteklosti, temveč ji želijo dodati funkcije, s pomočjo katerih bo zaživela in imela pomembno vlogo v vsakdanjem življenju vasi in spoznavanju tamkajšnje okolice.

Za nakup in pripravo dokumentacije je Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava iz Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, že lani namenila 50.000 evrov, letos pa bo za prvo fazo obnove namenjenih 120.000 evrov, kar pa seveda ne bo zadostovalo za popolno obnovo. V naravi je stavba, čeprav grajena skupaj, razdeljena na dva dela, nekoč pa je to bil en objekt- in kot tak bo vrnjen tudi v obstoječe stanje.