Ostalo

V Dobrovniku v letošnjem letu uspešno prijavili tri projekte iz naslova programa LAS

V skladu z objavo poziva v okviru lokalne akcijske skupine “Las pri dobrih ljudeh” je občina Dobrovnik skupaj s tamkajšnjim Zavodom za okolje in turizem ter ostalimi sodelujočimi partnerji v letu 2021 uspešno prijavila tri projekte.
“Odkrij nas”

V sklopu tega projekta, v katerih sodelujejo predvsem sosednje občine, podjetje in nekaj društev, gre za izvajanje različnih aktivnosti z namenom izboljšati infrastrukturne pogoje ter same privlačnost celotnega območja LAS. Ob sodelovanju v skupnih aktivnostih znotraj projekta se na območju občine Dobrovnik predvideva ureditev štirih kolesarskih postajališč vključno z nabavo urbane opreme, nabava šestih električnih koles in prikazovalnika hitrosti s števcem prometa. Izvedba projekta je predvidena do konca leta 2022.

“Doživi naravo”

Občina Dobrovnik kot vodilni partner projekta, skupaj še s štirimi partnerji v okviru ciljev izboljšanje stanja okolja in biotske raznolikosti ter ohranjanja kulturne dediščine, predvideva številne skupne aktivnosti kot so medgeneracijske delavnice, doživljajski tabori, demonstracijske vsebine z izdelavo video ilustracije. Ključna aktivnost občine Dobrovnik je ureditev objekta “vodni stolp” na Bukovniškem jezeru. Ureditev objekta se predvideva v smislu celovite obnove zunanjosti objekta vključno z obnovo dostopa ter izvedbo razgledne ploščadi na samem objektu. Izvedba projekta je predvidena do konca leta 2022.

“Inovativen koncept energetskih pristopov”

Vodilni partner projekta je Zavod za okolje in turizem skupaj z ostalimi partnerji projekta. Cilji projekta so vzpodbujanje učinkovite rabe energije, vključno z naložbami v obnovljive vire energije ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja. Ob aktivnostih partnerjev, ki bodo izvedli pripravo preliminarnih analiz in akcijskih načrtov za širše območje LAS-a ter kreiranje predlogov ukrepanja in pripravo promocijskih materialov, se bo s strani Zavoda za okolje in turizem nabavilo električno vozilo za prevoze po območju Bukovniškega jezera ter opravljanje manjših komunalnih del. Z nabavo električnega vozila bomo prispevali k zmanjšanju izpusta CO2 za 2 toni na leto. Zaključek projekta je predviden do 30.6.2023.