Ostalo

V Dobrovniku bodo tudi letos razdeljevali občinske štipendije

Občina Dobrovnik je v teh dneh objavila razpis za štipendije v tekočem študijskem letu. Na razpis se lahko prijavijo študentje, ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih s stalnim bivališčem v občini in ki ob prvem vpisu niso bili starejši od 26 let. Za štipendije tudi tudi v letošnjem študijskem letu namenjajo 8.000 evrov.
Občina Dobrovnik tudi letos razpisuje štipendije. Te bodo šle študentom, ki se izobražujejo na javno veljavnih dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih. Pravico do štipendije Občine Dobrovnik lahko uveljavijo kandidati s statusom študenta, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Občini Dobrovnik, niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge (razen republiške) štipendije, ob prvem vpisu v prvi letnik študija niso starejši od 26 let in da za vpisan letnik študija še niso prejeli štipendije, ne glede na vrsto študija.

Izračun štipendije obsega osnovni in variabilni del štipendije. Točke za osnovni del štipendije se pridobijo na podlagi povprečne ocene kandidata, točke za variabilni del štipendije se določijo na podlagi uspešno dokončanih letnikov študija. Komisija za štipendije na podlagi števila vlog, ob upoštevanju, da višina mesečne štipendije, ki jo občina nameni študentu ne sme presegati 80,00 evrov, določi vrednost točke in v kakšnem razmerju se bodo podelile štipendije. Za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2022/23 je na razpolago 8.000,00 evrov.

“Župan občine bo z izbranimi štipendisti sklenil pogodbe štipendiranju v študijskem letu 2022/23. V skladu z 11. členom Pravilnika o štipendiranju bo pogodba vsebovala, poleg ostalih pravic in obveznosti štipendista, obveznost štipendista, da opravi 40 ur družbeno koristnega dela na območju Občine Dobrovnik ali da izdela nalogo iz področja, ki ga skupaj dogovorita in določita štipenditor in štipendist,” so še sporočili iz Občine Dobrovnik.