Sveže

V Črenšovcih bodo v proračunu za leto 2023 za participativnost namenili 30 tisočakov

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občani in občanke občine. Občanom in občankam je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločijo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini. V proračunu Občine Črenšovci za leto 2022 bo za participativni proračun namenjenih 30.000 EUR z DDV.
Občina Črenšovci tudi v letu 2023 uvaja participativni proračun, ki so ga poimenovali “Moj projekt za občino.” S tem v Črenšovcih, kot so zapisali, dajejo možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za tamkajšnjo skupnost. “Občina Črenšovci občanke in občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po meri občanov in hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini,” so zapisali.

Z javnim pozivom želi Občina Črenšovci pridobiti projektne predloge na šestih območjih občine, ki bodo v naslednji fazi izbrani na podlagi glasovanja občanov in občank. Prihodnje proračunsko leto bodo tako v Črenšovcih za participativnost namenili 30 tisočakov z vključenim DDV, za izvedbo postopka participativnega proračuna pa so oblikovali šest območij in za posamezno namenili pet tisočakov:

 • območje 1: vas Črenšovci
 • območje 2: vas Žižki
 • območje 3: vas Trnje
 • območje 4: vas Gornja Bistrica
 • območje 5: vas Srednja Bistrica
 • območje 6: vas Dolnja Bistrica

Občani in občanke s stalnim prebivališčem v občini Črenšovci, ki bodo na dan oddaje vloge dopolnili 15 let,  lahko oddajo največ dva projektna predloga na obrazcu za oddajo projektnih predlogov. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca). Vse v roku prejete projektne predloge evidentira občinska uprava, predlogi, posredovani po izteku rokov pa se zavrnejo. 

Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Črenšovci,
 • je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Črenšovci,
 • je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,
 • izveden bo na območju občine,
 • ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Črenšovci,
 • ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
 • je realno izvedljiv v predlaganem proračunskem letu 2022,
 • je finančno ovrednoten med 2.000 in 5.000 EUR z DDV.

 Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje.