Ostalo

V Beltincih se srečujejo z neustreznim ločevanjem odpadkov

Minuli teden so v Beltincih z izvajalcem gospodarske javne službe odvoza odpadkov, podjetjem Saubermacher Komunala, izvedli preventivno akcijo, v kateri so preverjali, kako občani ločujejo odpadke. Kot so ugotovili, so rezultati akcije bili porazni. Preverili so namreč 13 zabojnikov, ustrezno odlaganje odpadkov pa so zavedli v zgolj enem zabojniku.
Na območju občine Beltinci je v sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov – Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., minuli teden potekala preventivna akcija na temo ločevanja odpadkov. Akcija je potekala na način analize vsebnosti zabojnikov za ostale odpadke pri fizičnih osebah. “Ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev je naša skupna odgovornost. Pomeni, da skrbno in strokovno pravilno razvrstimo odpadke že na mestu njihovega nastanka in jih potem pravilno prepustimo na zanje predvidenih mestih,” so zapisali pri Medobčinskem inšpektoratu občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

V kar enajstih zbojnikih za ostale odpadke so bile odložene velike količine papirja (papir, karton, kartonska embalaža) in embalaže (konzerve, pločevinke, PVC folije, alufolije, plastenke pijač, plastična embalaža). Sedem zabojnikov je vsebovalo biološke odpadke, predvsem ostanke hrane, olupke in jajčne lupine. “Prav zanimiva ugotovitev je bila, da vsa gospodinjstva, ki so v zabojniku za ostale odpadke imele odložene biološke odpadke, imajo zagotovljeno ločeno zbiranje bioloških odpadkov z zabojnikom (rjavi zabojnik). Kljub temu, da imajo zabojnik za biološke odpadke, so se odločili za nepravilno ločevanje in odlaganje omenjenih odpadkov v zabojnik za ostale odpadke,” so še zapisali.

V šestih zabojnikih so zasledili kosovne odpadke. Prevladoval je tekstil, odloženi pa so bili tudi večji plastični predmeti (okovje za registrsko tablico) in kovinski premeti. V dveh zabojnikih so zasledili steklo (steklenice, kozarci za konzerviranje) in nevarne odpadke (avtomobilski filtri, embalaža zaščitnega sredstva za les). “Tokratna akcija je bila predvsem preventivne narave, s ciljem ugotovitve stanja glede ločevanja komunalnih odpadkov v gospodinjstvih. Medobčinski inšpektorat ugotavlja, da ločevanje odpadkov še vedno ni ‘resno vzeta’ tema, ljudje pa se še vedno ne poslužujejo strogega ločevanja odpadkov in njenega pomena,” so zaključili.