Ostalo

Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo: Istospolni partnerji se lahko poročijo in posvojijo otroke

Ustavno sodišče RS je včeraj v dveh odločbah ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev v Družinskem zakoniku, po kateri lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola ter istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka.
Ustavno sodišče RS je določilo, da mora Državni zbor RS ustavno neskladje odpraviti v šestih mesecih. Hkrati je odločitev Ustavnega sodišča RS tudi to, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

“Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča RS. Pritrjujemo ugotovitvi, da je diskriminatorna ureditev, po kateri istospolnim partnerjem in partnericam ni omogočena sklenitev zakonske zveze ter se strinjamo s stališčem ustavnih sodnikov, da ustavna zahteva po enakem obravnavanju istospolno in raznospolno usmerjenih oseb terja izenačitev njihovega pravnega položaja tudi na področju skupne posvojitve.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pristopilo k pripravi sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika, s katerimi bo ugotovljena neustavnost odpravljena. Na ministrstvu smo trdno prepričani, da priznanje pravic istospolnih partnerjev pomeni premik v smeri k strpnejši in tolerantnejši družbi kot celoti. Samo zakonsko urejeno priznavanje njihovih pravic lahko pripelje k dejanskemu zavedanju o tem, da je vsak posameznik obravnavan enakopravno in spoštljivo,” so zapisali.