Ostalo

Ustanovljen Klub Prekmurcev v Ljubljani

Minuli ponedeljek je v Ljubljani potekal ustanovni zbor Kluba Prekmurcev v Ljubljani. Za predsednico Kluba Prekmurcev v Ljubljani je bila izvoljena Maja Benko, generalni sekretar je postal Tibor Vöröš, podpredsednik kluba Karel Lipič, člana upravnega odbora pa dr. Hotimir Tivadar in dr. Stanislav Raščan. Predsednik nadzornega odbora je Marjan Šiftar, člana nadzornega odbora pa Robert Sraka in Jernej Štesl.
Klub Prekmurcev v Ljubljani je bil ustanovljen z namenom povezovanje in združevanja ljudi prekmurskih korenin, ki bivajo v Ljubljani in njeni okolici in tistih, ki gojijo do Prekmurja posebno naklonjenost. Klub si bo v okviru svojega delovanja prizadeval za povezovanje Prekmurcev izven regije, za izmenjavo znanj in izkušenj med člani kluba in širše, za ohranjanje prekmurskega jezika, kulture in vrednot izven regije, za promocijo Prekmurja v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru ter za združevanje moči za razvoj Prekmurja.

Klub Prekmurcev ima redne in pridružene člane. Redni član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki izvira iz Prekmurja in stanuje v Ljubljani ali njeni okolici, pridruženi člani pa lahko postanejo tudi prijatelji in simpatizerji Prekmurja. Med prvimi aktivnostmi Kluba Prekmurcev v Ljubljani bo organizacija družabnih dogodkov, z namenom medsebojnega spoznavanja Prekmurcev, živečih v Ljubljani in njeni okolici. Klub bo vzpostavil spletno stran, svoje delo pa predstavljal tudi preko družbenih kanalov.

Prvo organizirano povezovanje Prekmurcev v Ljubljani sega v 30 leta prejšnjega stoletja, ko je bil leta 1934 ustanovljen Klub prekmurskih akademikov. Skozi leta so se Prekmurci, živeči v Ljubljani, na različne načine povezovali in družili, izmenjevali znanja, poglede, izkušnje ter prispevali k promociji in razvoju Prekmurja. Tudi danes je Ljubljana dom številnih, v Prekmurju rojenih gospodarstvenikov, akademikov, kulturnikov, strokovnjakov v javni upravi, politikov in številnih, ki s svojim delom in življenjem pomembno sooblikujejo naše glavno mesto in našo državo.