Ostalo

Uspešno leto poslovanja v Regijskem promocijskem centru Expano

Pred dobrim letom je Razvojni center Murska Sobota od Mestne občine Murska Sobota prevzel v upravljanje Regijski promocijski center Expano in s 13. aprilom 2019 so se odprla vrata obiskovalcem. Po enem letu beležimo pozitivne odzive obiskovalcev in pozitivno poslovanje.
“S postavitvijo paviljona RPC Expano in revitalizacijo južnega dela Soboškega jezera je Murska Sobota, in z njo regija, pridobila pomembno in novo turistično destinacijo, ki ima v prihodnje še dosti potencialov za nadaljnji razvoj. Tako slovenski paviljon s svetovne razstave kot jezero sta magneta, ki privabljata obiskovalce od blizu in daleč. V prvi vrsti  najprej govorimo o izboljšanju okolja v katerem živimo in smo sicer dejavni, kar je velikega pomena za prebivalce tako mestne občine kot tudi širše za prebivalce v Pomurju. Obiskovalci od drugod, ki pridejo na novo destinacijsko točko, pa ustvarjajo dodano vrednost v našem okolju, ki je sicer ne bi bilo,” so sporočili iz Razvojnega centra Murska Sobota.

Poslanstvo RPC Expano je, da obiskovalce, kot pravijo, navdušujejo za nadaljnji obisk regije s predstavitvijo ponudbe na naprednih tehnologijah, ki so na voljo v interaktivnem doživljajskem parku in kjer, kot pravijo, zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo ter osebni pristop za vsakega gosta.

“V letu 2019, ko je že bil urejen južni del Soboškega jezera in smo aprila odprli tudi vrata v RPC Expano, je zaživela celotna nova destinacija. Sobočanci, Pomurci, Slovenci in tuji gostje so pričeli redno prihajati tako na stalne vsebine kot tudi na razne dogodke in prireditve, ki so se zvrstile na novi lokaciji.” Nova turistična destinacija z vsemi aktivnostmi pridobiva na prepoznavnosti in tako beležijo naslednje dosežke:

– Destinacijo RPC Expano in Soboško jezero je v enem letu obiskalo čez 100.000 obiskovalcev.
– Interaktivni doživljajski park si je od aprila 2019 do začetka marca 2020 ogledalo 19.560 obiskovalcev.
– Ob Soboškem jezeru in RPC Expanu se je v enem letu odvilo čez 30 dogodkov in organiziranih srečanj.
– V poslovnem središču Expano je bilo v enem letu organiziranih in izvedenih 65 različnih dogodkov (delavnice, seminarji, konferenca, srečanja, sestanki, predstavitve in drugo).
– Večina obiskovalcev v interaktivnem doživljajskem parku so individualni gostje (60%) in prihajajo iz Slovenije, obiščejo nas tudi tujci, in sicer iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Nemčije, Švice, Češke, Poljske, Nizozemske, Finske, V. Britanije, Italije, Francije, Kanade, ZDA, Avstralije in Južne Koreje.
– Poslovanje RPC Expano je bilo v obdobju enega leta (april 2019 – marec 2020) finančno pozitivno, saj je Razvojni center Murska Sobota iz naslova upravljanja z objektom in naslova pobranih vstopnin v Interaktivnem doživljajskem parku, ustvaril presežek prihodkov nad odhodki poslovanja.
– Pozitivno sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo, ki je v nas prepoznala kredibilnega regijskega partnerja. Turistična destinacija Soboško jezero in RPC Expano sta umeščena na spletni portal STO, ter večkrat predstavljena kot vzorčni primer skupnostnega razvoja in oblikovanja novih turističnih destinacij.
– Ustvarjanje prepoznavnosti med splošno in strokovno javnostjo z objavami v digitalnih in klasičnih medijih, družbenih omrežjih in promocijskimi aktivnostmi na sejmih ter drugih dogodkih.
– Nagrada WEBSI – spletni prvaki v digitalnem komuniciranju.

“Pri poslovanju si prizadevamo za dobrobit vseh, ki nas obiščejo, naših partnerjev na destinaciji in partnerjev v regiji ter širše. V času čakanja na ponovni zagon izvajamo aktivnosti za zagotavljanje varnosti v novih razmerah, nadgrajujemo doživetja in se izobražujemo. Z aktivnostmi sledimo našemu poslanstvu ter se povezujemo s ponudniki turističnih storitev in produktov v regiji. Namreč naše poslanstvo je poleg tega, da obiskovalcem od blizu in daleč približuje izvirnost Pomurja in edinstvenost njegovih doživetij, tudi usmerjeno v ustvarjanje turistične skupnosti ter razvoj novih in inovativnih turističnih produktov visoke kakovosti. Budno spremljamo rahljanje ukrepov in komaj čakamo, da bomo lahko ponovno odprli vrata za obiskovalce Regijskega promocijske centra Expano z vsemi vsebinami, ki jih ponujamo v njem,” so zaključili.