Ostalo

Ureditev Pomurske enote Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti se bo pričela v kratkem

Stavba nekdanje Murine trgovine v Murski Soboti bo kmalu postala nova Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Za to se v Murski Soboti borijo že skorajda sedem let, nova murskosoboška enota pokrajinskega arhiva Maribor pa bo dejansko zaživela leta 2023. Gradbena dela se bodo pričela do letošnjega poletja.
Projekt nove Enote za Prekmurje bi moral v celoti zaživeti že leta 2018. Samostojna enota arhiva bo pokrivala upravne enote Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava. Med predvidenimi deli je ureditev skladišča, v pritličnih prostorih nekdanje Murine trgovine pa bo urejena čitalnica arhiva. V enoti za Prekmurje je predvideno šest zaposlitev, od tega tri nove. Ministrstvo za kulturo je že leta 2015 uspelo prepričat vlado, da so lahko pridobili potrebna sredstva za nakup prostorov, v višini 350.000 evrov. Pri tem je pomagala tudi Mestna Občina Murska Sobota z ureditvijo zemljišč okrog objekta.

Pričetek ureditve, ki bodo obsegala rekonstrukcijo, rušitev in novogradnjo, se bo pričela do poletja

Namen investicijskega projekta je zagotoviti pogoje za delovanje Enote Pokrajinskega arhiva Maribor za področje Prekmurja ter kasneje za samostojni javni zavod, ki bi dopolnil mrežo slovenske javne arhivske službe. Splošni cilji investicijskega projekta so: vzpostaviti Enoto za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, zagotoviti prostore in opremo za arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in ostale funkcionalne prostore za nemoteno delovanje Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, omogočiti razvoj arhivske stroke in dejavnosti na območju Prekmurja, povečati interes za raziskovalno delo ter posredovanje vedenja o kulturni dediščini mlajšim generacijam.

Sanacija, rušitev in gradnja

Obstoječi objekt, ki je predviden za adaptacijo, je prostostoječa stavba, bruto površine 1732m2, znana pod imenom “Muralist” in se nahaja na parceli velikosti 630 m2, ob severni strani Cvetkove ulice. Kompleks tvorita dva objekta, ki sta med seboj povezana; zahodni del je imenovan objekt 1, vzhodni del pa objekt 2. Objekt 1 je predviden za rekonstrukcijo saj je konstrukcijsko v boljšem stanju, objekt 2 pa se poruši in ponovno pozida v istih gabaritih. Predvidoma se bo gradnja objekta pričela v prvi polovici leta 2022, planirana so sredstva v višini 2.200.000,00 EUR, v letu 2023 se bodo nadaljevala in zaključila obrtniška, inštalacijska dela in montaža notranje in arhivske opreme v višini 1.720.584,28 EUR.