Ostalo

Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov z današnjim dnem preneha veljati

Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. “Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja EURO območja.”
Vlada Republike Slovenije se je zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen 14. marca 2022 odločila za začasen ukrep regulacije cen določenih naftnih derivatov. Z Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov je aktivno posegla na trg cen naftnih derivatov. Določila je najvišje dovoljene drobnoprodajne cene (za NMB-95 ta znaša 1,503 evra/liter, za dizel pa 1,541 evra/liter) ter kasneje, dne 31. marca 2022 s spremembo uredbe določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene z DDV (NMB-95 ta znaša 1,483 evra/liter, za dizel pa 1,521 evra/liter). Uredba je veljala do vključno 30. aprila 2022. S tem je bil vladni cilj in namen zaščite potrošnikov dosežen.

Cena bencina

“V vmesnem obdobju so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale. V Sloveniji trenutno ne zaznavamo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv. Zaradi vladnega ukrepa so v Sloveniji najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za NMB-95 in dizel že od sredine marca 2022 nižje od EU povprečja in povprečja v EURO območju. Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja EURO območja,” so zapisali.

Cena dizelskega goriva