Sveže

“Uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena”

“V luči obravnave predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije na seji Ustavne komisije, na Ministrstvu za finance ponovno poudarjamo, da uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.”
Enotna evropska valuta evro je urejena v predpisih Evropske unije (EU), v prvi vrsti v Pogodbi o delovanju EU. Ta določa, da so samo bankovci, ki jih izdajajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke, zakonito plačilno sredstvo v EU. Hkrati tudi evropska uredba o uvedbi evra določa, da so evrski bankovci in kovanci edini, ki imajo status zakonitega plačilnega sredstva v sodelujočih državah članicah.

Skladno s predpisi EU tudi Zakon o uvedbi evra določa, da se v Sloveniji kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo izključno evrski bankovci in kovanci. To pomeni, da je potrošnikom zagotovljena splošna pravica, da plačilo izvedejo z evrsko gotovino, za razliko od negotovinskih oblik plačevanja, za katere take splošne obveznosti ni, razen, ko je predpisana s področnimi zakoni.

Kljub digitalnemu napredku je skrb za uporabo gotovine v prihodnosti odveč. S ciljem ohranitve možnosti gotovinskega plačevanja je namreč Evropska komisija junija lani v okviru zakonodajnega paketa, povezanega s preučevanjem možnosti uvedbe tako imenovanega digitalnega evra, objavila tudi predlog evropske uredbe o evrobankovcih in evrokovancih kot zakonitem plačilnem sredstvu.

Omenjena uredba jasno določa pravila, na podlagi katerih bo tudi v prihodnje zagotovljen dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja, tudi v primeru dejanske uvedbe digitalnega evra. Ta bi v tem primeru predstavljal le dodatno obliko enotne valute evro.

EU ima izključno pristojnost na področju monetarne politike držav članic, katerih valuta je evro. V primeru zapisa pravice do uporabe evrske gotovine v ustavo bi lahko šlo za ravnanje, ki pomeni neupoštevanje tega načela.

Na Ministrstvu za finance ne dajejo prednosti nobeni obliki plačevanja, temveč odločitev o njihovi uporabi prepuščamo trgu. Pomembno pa je, da imajo ljudje možnost izbire, zato znova poudarjamo, da uporaba gotovine ni ogrožena in je status evrske gotovine zadostno zakonodajno urejen.