Ostalo

Upokojeni sodnik Marjan Neuvirt bo nudil nasvete iz področja civilnega prava

V življenju se lahko znajdemo v situaciji, ko moramo razmerja in situacije urejati po pravni poti, bodisi zaradi tega, ker tako narekuje zakon ali drugi predpisi, bodisi zaradi nezmožnosti doseganja soglasja brez posredovanja. Pogosto tudi ne vemo, kje in kako se lotiti reševanja zadeve… Zato se je v Gornji Radgoni, najverjetneje gre za prvi tovrstni primer v Sloveniji, s strani pred nedavnim upokojenega sodnika Marjana Neuvirta porodila nadvse zanimiva in koristna ideja, katere bodo mnogi, zlasti pravno manj podkovani in tudi socialno šibkejši občani, zelo veseli.
“Upokojeni okrožni sodnik svetnik Marjan Neuvirt, v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije — Območnim združenjem Gornja Radgona, prostovoljno in brezplačno (pro bono) nudi svetovanje iz področja civilnega prava (zapuščine, skrbništva, delitev premoženja, zemljiške zadeve ipd.) socialno šibkejšim občanom iz območja celotne Upravne enote (občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici) Gornja Radgona. Svetovanje se bo izvajalo od 16. februarja naprej, na sedežu RKS — OZ Gornja Radgona (Maistrov trg 2, 9250 Gornja Radgona) po vnaprejšnjem dogovoru, ob sredah med 10. in 11. uro. Za termin se zainteresirani lahko dogovorijo na telefonski številki 041 797 749,” nam je povedala sekretarka RKS OZ Gornja Radgona, Katja Makovec, upokojeni sodnik pa dodaja, da bo z zainteresiranimi občani opravljal osebne — ustne razgovore in jim nudil nasvete o njihovih težavah. Predvsem jim bo svetoval, ali se izplača v kakšni zadevi vložiti tožbo, ali je mogoče bolje skušati doseči izvensodno poravnavo, …

Sicer pa, slovenska sodišča in sodniki gotovo sodijo med najmanj priljubljene državne institucije med številnimi državljani, žal pa tudi pri nekaterih oblastnikih, ki še bolj kot kdorkoli drugi ne spoštuje zakonov. Toda tudi med posameznimi sodišči po državi (poleg Ustavnega in Vrhovnega sodišča, v Sloveniji imamo, skupaj z višjimi delovnim in socialnim, pet višjih, ter 11 okrožnih in 44 okrajnih sodišč), ki dobro delajo in bolj kot ne sploh nimajo pripomb. Eno takšnih je tudi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, ki ga je od leta 2002, kot predsednik vodil izkušeni sodnik Marjan Neuvirt, ki je na omenjenem sodišču bil zaposlen kot sodnik do 1. septembra lani, ko se je upokojil. Izkušeni pravnik in dober poznavalec razmer v slovenskem in evropskem pravosodju, Marjan Neuvirt, ki je bil rojen 1.10.1952, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 1976, leta 1994 pa je opravil pravniški državni izpit. Nekaj let je kot pravnik deloval v negospodarskih organizacijah ter gospodarstvu, aprila 1998 pa je bil izvoljen za okrajnega sodnika na sodišču v Gornji Radgoni, kjer je od 7. marca 2002 do nedavnega opravljal funkcijo predsednika. Tako je več kot 23 let na istem sodišču kot sodnik opravljal delo na vseh pravnih področjih. Personalni svet Vrhovnega sodišča RS je pred leti ocenil, da okrožni sodnik Marjan Neuvirt izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, v obrazložitvi je med drugim navedel, da sodnik izkazuje nadpovprečno strokovno znanje, nadpovprečne delovne sposobnosti ter je nadpovprečno uspešen pri reševanju pravnih vprašanj in sodnih zaostankov.

S svojim delom je pomembno prispeval k odpravi in preprečitvi sodnih zaostankov. Odlično je sodeloval s sodelavci, tako sodniki kot ostalimi zaposlenimi ter je bil uspešen mentor mladim. Aktivno se je vključeval tudi v postopek sprememb civilne zakonodaje, izobraževanj, simpozijev, predvsem v državah nemškega govornega področja, kar potrjuje njegovo visoko stopnjo znanja tujega jezika … Kot je pred leti v obrazložitvi za imenovanje, med drugim zapisal takratni pravosodni minister Senko Pličanič, sodnik „Neuvirt odlično opravlja tudi vodstveno funkcijo, kot predsednik sodišča v Gornji Radgoni, saj sodišče dosega visoke strokovne kriterije, delo na sodišču pa poteka v zadovoljstvo strank in zaposlenih. Kot predsednik sodišča tudi primerno sodeluje z mediji, okrajno sodišče v Gornji Radgoni, ki ga vodi, pa v lokalnem okolju uživa velik ugled.