Ostalo

Učitelji in vzgojitelji, danes je vaš dan!

Svetovni dan učiteljev bomo letos 5. oktobra obeležili že 28. leto zapored. Na ta dan leta 1966 so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta Priporočila o položaju učiteljev.
V dokumentu so jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo. Prav tako je v priporočilih opredeljena odgovornost vlad, da morajo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter organizacijam, v katerih se združujejo in jih te zastopajo, omogočiti sodelovati pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih. Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem prazniku vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, obeležujemo pa ga od leta 1994 naprej.

Letošnje obeleževanje svetovnega dneva učiteljev poteka ob osrednjem geslu “Za okrevanje izobraževanja – ključni so učiteljice in učitelji!”, ki je bilo izbrano z namenom, da ne bi spregledali vloge, ki jo imajo vzgojitelji in učitelji v času zahtevne krize covida–19. Ta je namreč posegla v številne vidike vzgojno-izobraževalnega polja. Od izbruha pandemije nove koronavirusne bolezni tako minevata že skoraj dve leti, izobraževalni sistemi širom sveta pa na dnevni ravni občutijo raznovrstne posledice navzočnosti covida-19. Po podatkih Unesca so v skoraj 60 državah šole še danes v celoti ali delno zaprte, kar seveda pomembno vpliva na vzgojno-izobraževalni proces. A ne glede na to, ali se učenci učijo v živo v razredu ali se izobražujejo na daljavo, so v središču tega procesa vedno učiteljice in učitelji.

Pandemija je na eni strani osvetlila nenadomestljivo vrednost učiteljskega poklica v družbi, a hkrati izpostavila tudi zahtevne pogoje, v katerih delajo zaposlenih v vrtcih in šolah. Učitelji so bili in ostajajo v ospredju zagotavljanja kontinuitete učenja in socialno-čustvene podpore svojim učencem, zlasti najranljivejšim. Praktično nemudoma so se morali prilagoditi novemu konceptu poučevanja na daljavo, se izpopolniti v delu z novimi digitalnimi orodji, pri čemer jim pogosto ni bilo na voljo ustrezno usposabljanje, niti zagotovljena zadostna podpora. Po vrnitvi v šolo se pri delu z učenci spoprijemajo z njihovimi učnimi primanjkljaji in drugimi negativnimi posledicami, ki so pospremile njihovo pogosto dolgo odsotnost iz šolskih klopi. Dodatno so obremenjeni tudi s skrbjo za zdravo in varno učno okolje. Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev so tako še izraziteje v ospredju predanost poklicu, pogum ter sposobnost prilagajanja in iskanja rešitev za soočanje z zelo zahtevnimi in negotovimi razmerami. Izobraževalci so v središču prizadevanj za oživitev vzgoje in izobraževanja ter zagotavljanje vključujočega, pravičnega in kakovostnega izobraževanja za vsakega učenca in v vseh okoliščinah.

Letošnji 5. oktober je torej znova čas, da družba učiteljem in vzgojiteljem prizna njihovo izjemno vlogo, da dobijo dostop do dodatnega usposabljanja, možnosti za strokovni razvoj, ustrezno podporo in delovne pogoje, v katerih bodo lahko kakovostno opravljali svoj poklic. Aktualne okoliščine predstavljajo velik izziv, a so hkrati tudi priložnost za preobrazbo vzgojno-izobraževalnega prostora, da bi se ta lahko odzval na potrebe otrok in mladih, ki vstopajo v vrtce in šole. Ob tem je pomembno, da se za to zavzamejo vsi deležniki, seveda ob dodatnem vlaganju v izobraževanje – zagotavljanju primernih psihofizičnih pogojev, ustreznega plačila in varnosti ter zdravja. Izobraževanje bo uspešno okrevalo le, če bo potekalo v sodelovanju z učitelji: če bodo le-ti dobili glas pri načrtovanju ukrepov in odločanju, če bodo spoštovane njihove izkušnje in strokovno znanje, ko vsi skupaj premišljujemo o poteh iz krize, ki bodo privedle do odpornih vzgojno-izobraževalnih sistemov.

Ob priložnosti svetovnega dneva učiteljev so posebno objavo s številnimi zanimivimi podatki pripravili tudi pri Statističnem uradu RS. Tako, denimo, navajajo, da je izobraževanje večinoma domena žensk: v vrtcih jih je 97 %, v osnovnih šolah 88 %, v srednjih šolah 66 %, na terciarni ravni pa 47 %.