Sveže

Učenci in dijaki se bodo tudi v prihodnje izobraževali v šolah

Šolsko leto 2020/2021 se odvija po modelu B, kar pomeni, da učenke in učenci ter dijakinje in dijaki obiskujejo pouk v šoli. Podatki kažejo, da trenutno ni nobenega razloga za spremembe. “Naše vodilo ostaja – vsi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol naj se izobražujejo v šolah oziroma v zavodih.”
Vsi udeleženi v vzgoji in izobraževanju se trudimo in obvladujejo situacijo. Na šolsko leto so se dobro pripravili, razmere pa sproti skrbno spremljao.

Podatki kažejo, da je situacija obvladljiva. V prvih desetih dneh novega šolskega leta je v osnovnih in srednjih šolah skupaj vseh okuženih 86 (0,03 %), 917 (0,32 %) pa je bila odrejena karantena. Od tega je bilo skupno okuženih 27 učencev (0,01 %) in dva dijaka, v karanteni pa je bilo 521 učencev (0,27 %) in 223 dijakov (0,30 %). Če je otrok oziroma mladostnik v karanteni, to ne pomeni, da je pri njem potrjena okužba s Covid -19.

Spodbudno je tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V tem šolskem letu se je s pojavom okužbe z virusom Covid-19 seznanilo 15 vrtcev, okužba je bila ugotovljena pri 22 zaposlenih (4 osebe pri delu niso imele stika z otroki) in pri 5 otrocih. V karanteni je 35 zaposlenih in 210 otrok, kar pomeni, da je v karanteni 0,25 % vrtčevskih otrok.

Z minulim petkom je vzpostavljen tudi komunikacijski interni kanal poročanja o pojavnostih in oblikah okužbe s Covid-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih (aplikacija). Vanjo ravnateljice in ravnatelji šol in vrtcev od včeraj dnevno vpisujejo podatke.

“Vrtci in šole so dobro pripravljeni in izvajajo vsa splošna priporočila NIJZ in ministrstva. Sistem je odziven. Ključno pa je zaupanje! Zaupanje, da bomo vsi skupaj zmogli. Zaupanje v učitelje in ravnatelje, da delajo prav in po svojih najboljših možnostih, zaupanje v starše in otroke, da bodo prihajali v šole zdravi in zaupanje v nas, da delamo prav in v dobro otrok in mladostnikov.

Naše vodilo ostaja – vsi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol naj se izobražujejo v šolah oziroma v zavodih. Virusne okužbe so postale del našega vsakdana in z njimi se bomo morali naučiti živeti. Ostajamo torej v modelu B, po katerem se bodo učenke in učenci ter dijakinje in dijaki izobraževali v šolah in zavodih. Nobenega razloga ni, da ne bi tako tudi ostalo,” sporočajo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.