Ostalo

TZLV: Marina Totić ostala predsednica, a so ji bile odvzete upravljavske pravice in druga pooblastila

V prostorih Turistične zveze Lendava vabi na Kranjčevi ulici 4 se je včeraj odvila II. izredna skupščina. Dnevni red je obsegal štiri točke, najpomembnejši pa sta bili predzadnja ter zadnja točka in sicer predlog za razrešitev predsednice ter podelitev pooblastila za začasno vodenje podpredsednici.
Včeraj ob 17.00 uri se je v prostorih Turistične zveze Lendava vabi odvila II. izredna skupščina turistične zveze. Kot so iz Turistične zveze Lendava vabi sporočili v svojem predlogu o razrešitvi predsednice Marine Totić, je povod za omenjeno II. izredno sejo ter predvsem za razrešitev bilo nedovoljeno snemanje v prostorih Mestne hiše (Občinske uprave), neudeležba na izredni seji, ki je bila sklicana 18.12.2023, navajanje neresnic medijem, s čimer je skušala prikriti dejansko stanje, da je svoje delo opravljala nestrokovno in malomarno, izvajala naj bi celo mobing do določenih zaposlenih, pri finančnem poslovanju naj bi bile nepravilnosti, domnevno neupravičeno omogočanje uporabe službenega vozila tretjim osebam, sklenitev štirih pogodb o zaposlitvi brez obvestila in soglasja Izvršnega odbora, neizvrševanje sklepov Izvršnega odbora, neposredovanje zahtevanih izpiskov iz banke za potrebe dejanske preveritve transakcij, neporavnani računi ter DDV za mesec oktober in dvom v ostale finančne transakcije. Predvsem zaradi neupravičenega snemanja je bila proti Totićevi vložena kazenska ovadba, slednja pa je med z dokumentom potrdila, da proti njej (še) ne poteka noben predkazenski postopek. Kot je bilo moč slišati, naj bi predsednica celo uničevala nekatere dokumente in iz službenih prostorov odnašala kup fasciklov. 

Med razpravo, predvsem kar se tiče točke o njeni odstavitvi, se je nekajkrat vnela žolčna razprava, prisotni predstavniki društev pa so bili čez celotno sejo precej razdeljeni. Totićeva je zatrdila, da se ni imela možnosti zagovarjati, v pojasnilu pa so ji dejali, da je čas za to bil na seji 18.12., katere se ni udeležila. Slednja je med drugim dejala, da vabila na včerajšnjo izredno sejo ni prejela, a so pojasnili, da je vabilo dobila na centralni službeni elektronski naslov. So pa med drugim precej kritični do delovanja Turistične zveze bili člani Nadzornega odbora (Tatjana Koša, Igor Kolenko ter Dejan Süč), češ, da se niso sestajali in da nimajo nobenih konkretnih (tudi finančnih) podatkov. Totićeve naposled niso uspeli razrešiti, saj je zmanjkal zgolj glas, so pa ji v nadaljevanju odvzeli upravljavske pravice ter ostala pooblastila, katera pa bo v najkrajšem možnem času (do redne skupščine) dobila podpredsednica, Metka Sabo Gerenčer. Ta je sicer dejala, da ne namerava kandidirati za predsednico.

Med drugim je trenutno v teku revizijski postopek na Turistični zvezi Lendava vabi, ta pa zajema obdobje od 1.1.2023 do 30.9.2023. Državna revizorka vse dokumentacije do današnjega dne še ni prejela. Prisotni so se dogovorili in tudi izglasovali, da bo Nadzorni odbor, kateremu od včeraj predseduje Dejan Süč, pregledal poslovanje v letih 2022 in 2023 in sicer do 28.2.2024. Redna skupščina se bo sicer odvila marca 2024. Kot so sicer dejali, bo v tem trenutku potrebno najprej plačati neplačane račune, na bančnem računu Turistične zveze pa je, neuradno, borih 5 tisočakov. Da naj Občina Lendava ne bi poravnala svojih obveznosti do Turistične zveze Lendava vabi so včeraj zavrnili in, da so na Turistični zvezi težave, je potrdila tudi računovodkinja. Ta je med drugim opozorila predvsem na bilančna poročila, ki jih je potrebno oddajati vsako leto.

Marina Totić