Ostalo

Turnišče: Preverili smo, kaj je razlog, da tovarne električnih avtomobilov še vedno ni

Občina Turnišče je v letu 2019 prodala parcele v Gospodarski coni Turnišče investitorju, ki načrtuje vzpostavitev tovarne za proizvodnjo električnih avtomobilov na tem področju in posledično zaposlitev do 400 oseb, o čemer smo sicer že pisali. Poleg same tovarne investitor načrtuje tudi vzpostavitev razvojnega oddelka na tej lokaciji. Preverili smo, zakaj objekta še ni.
Težava: Elektrika

Investitor je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobil vsa potrebna soglasja razen soglasij za priklop na električno omrežje. Elektro Maribor je v odgovoru na zahtevo po izdaji soglasja odgovoril, da glede na obstoječo razvejanost omrežja ne zmore zagotoviti zadostne moči za predvideno dejavnost investitorja oz. mu ponuja le 10 % zadostnih kapacitet (od potrebnih 5 MW), so sporočili iz Občine Turnišče. “Po aktivnem pristopu lokalne skupnosti k reševanju nastale situacije smo ugotovili, da je primarno električno omrežje zastarelo in ne zadošča vsem potrebam večine lokalnih skupnosti in potencialnim investitorjem,” so še zapisali.

Še vedno se čaka na načrtovani daljnovod Murska Sobota – Lendava

“Konkretno manjka izgradnja načrtovanega daljnovoda moči 110 kV od Murske Sobote do Lendave s katerim bi reševali problem nezadostne moči električnega omrežja v občinah Moravske toplice, Beltinci, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Odranci, Velika Polana in Lendava,” so zapisali pri Občini Turnišče. Po sestankih z vodstvom Elektra Maribor so posredovali pri Ministrstvu za okolje in prostor za čimprejšnjo izdajo gradbenega dovoljenja za omenjeni daljnovod. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6.7.2022 izdalo delno gradbeno dovoljenje za omenjeni daljnovod, ki pa ne vsebuje celotne predvidene trase saj se zaradi nerazrešenih lastninskih zadev (postopek dedovanja) na delu daljnovoda zapleta in ni moč pridobiti gradbenega dovoljenja za celotno traso.

Zaradi nezgrajenega daljnovoda je tudi manj fotovoltaičnih elektrarn

Poleg izboljšanja primarne mreže razvejanosti električnega omrežja z izgradnjo tega daljnovoda pridobijo tudi prebivalci možnost razvoja obnovljivih virov energije — predvsem postavitve sončnih elektrarn in zagotovitve delne samooskrbe z električno energijo. V praksi se ugotavlja, da upravljavec omrežja navedenih soglasij več ne izdaja oz. zmanjšuje predvideno moč sončnih elektrarn, s čimer pa torej postavlja prebivalce in investitorje na območju Pomurske regije v neenakopraven položaj in s tem se tudi ne uresničujejo cilji skladnega regionalnega razvoja.