Ostalo

Turistično zvezo Lendava vabi bo do redne skupščine prihodnje leto vodila Marina Totić iz Lendavskih Goric

Včerajšnji pozni popoldan se je na Kranjčevi ulici 4, kjer domuje Turistična zveza Lendava vabi, odvila izredna skupščina omenjene zveze in sicer zaradi odstopa predsednika Janeza Somija, o čemer smo sicer že poročali. Skupščina je za novo predsednico (do redne letne skupščine, ki se bo odvila predvidoma konec februarja) izvolila Marino Totić, podpredsednica pa je postala Metka Sabo Gerenčer.
Včeraj pozno popoldan se je v prostorih Turistične zveze Lendava vabi odvila izredna skupščina in sicer po tem, ko je pred kratkim Izvršnemu odboru zveze svoj nepreklicni odstop podal predsednik, Janez Somi. Izvršni odbor je odstop sprejel in je torej bil primoran razpisati izredno skupščino, na kateri pa so včeraj prisotni člani (predstavniki društev) izvolili novo predsednico in podpredsednico. Somiju bi se sicer mandat iztekel prihodnje leto in kot je dejal, tako ali tako več ni nameraval kandidirati.

Na skupščini je bilo prisotnih 14 članov, od katerih je bilo 12 rednih članov in dva institucionalna člana. Prisotni so bili tudi štirje pridruženi člani. Somi je uvodoma prisotnim dejal, da se je za odstop odločil zato, ker želi priložnost dati novim ljudem, novi generaciji. “K temu me ni prisilil nihče, to je bila moja odločitev.” Pri tem velja omeniti, da je 30. novembra lansko leto odstopil podpredsednik zveze Igor Köveš in sicer je ta kot razlog svojega odstopa navedel osebne razloge, ki pa jih tudi včeraj ni želel podrobneje pojasnjevati.

Vsi prisotni so tako z veliko večino razrešili dozdajšnje vodstvo, tako Somija kot Köveša, zataknilo pa se je pri imenovanju, kot so sprva dejali, vršilca dolžnosti predsednika. Po nekoliko bolj živi razpravi so prisotni ugotovili, da takšen naziv ni mogoč in so se tako odločili, da bodo volili predsednico oz. predsednika ter podpredsednico oz. podpredsednika, katerih mandat bo trajal začasno, torej do sklica redne letne skupščine, kar pa naj bi se zgodilo ob koncu meseca februarja prihodnje leto, ko bi že sicer potekel mandat aktualnemu vodstvu.

Vsi prisotni so tako v volilnem delu večinsko podprli predlog Občine Lendava, po pooblastilu jo je zastopal Bojan Petrijan, da bi predsedniško mesto zasedla Marina Totić iz Lendavskih Goric, ki je na Turistični zvezi Lendava vabi, natančneje na razglednem stolpu Vinarium zaposlena šele kratek čas, a v turizmu deluje že od leta 1997 (pred tem je bila zaposlena v turistični agenciji Kompas). Totićeva sicer rodom prihaja iz Hodoša, v Lendavskih Goricah pa živi od leta 2016. Sledila je predstavitev kandidatke, v kateri je omenjena predstavila tudi svojo vizijo, prisotni pa so ji postavili tudi nekaj vprašanj.

Predlog Občine Lendava so prisotni soglasno podprli, podprli pa so tudi predlog, da bi podpredsedniško mesto zasedla Metka Sabo Gerenčer iz Doline pri Lendavi, sicer zaposlena na Občini Lendava. 

Marina Totić (levo) in Metka Sabo Gerenčer (desno)

Marina Totić (levo), Janez Somi (v sredini) in Metka Sabo Gerenčer (desno)