Sveže

Turistična destinacija Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green Destination GOLD

Turistična destinacija Moravske Toplice je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela s strani STO znak Slovenia Green Destination GOLD!
“Ponosni smo, da skupaj z vami stopamo po poti trajnostnega razvoja turizma in pišemo zeleno zgodbo naše destinacije. Znak prinaša tudi veliko odgovornosti, napora in strmenja k stalnemu izboljšanju našega dela in odnosa do okolja v katerem živimo in bivamo in ki ga dajemo na voljo našim obiskovalcem. Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo naš svet. V svetovnem merilu je turizem hitro rastoča gospodarska dejavnost. Vplivi turizma na destinacijo so pozitivni in negativni. Ekonomski razvoj običajno odtehta negativne vplive, a destinacije z vedno večjo pozornostjo spremljajo negativne dejavnike in jih odpravljajo ali jih želijo vsaj omiliti,” so zapisali na Občini Moravske Toplice.

Za usmerjeno delovanje na področju razvoja trajnostnega turizma je ključno aktivno sodelovanje med destinacijami, turističnimi ponudniki in drugimi turističnimi deležniki. V ta namen je bila razvita Zelena shema slovenskega turizma, nacionalni certifikacijski program, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Prizadevanje zelenih destinacij sledi usmeritvam Evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje. S spreminjanjem podnebnih in okoljskih izzivov v priložnosti bo prehod pravičen in vključujoč za vse.

“Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja,” so še zapisali.