Ostalo

Tudi med letošnjimi zimskimi počitnicami akcija nadzora vožnje v naravnem okolju; v Pomurju jih niso zaznali

Inšpekcija za varstvo narave je med zimskimi počitnicami v sodelovanju s policijo izvedla akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Veliko kršiteljev v času nadzorov niso opazili, a se vseeno ocenjuje, da imajo vsakoletne akcije nadzora vožnje v naravnem okolju pomemben ozaveščevalni in preventivni pomen.
Območna enota Maribor je nadzor izvedla na območjih Mostečno, Makole, Oplotnica, Kebelj, Jurgovo, Pesek, Trije kralji, Sestrže ter Žabljek (kjer sta motokros progi) in na območjih Natura 2000 na Medvedcah, Štatenbergu in Osankarici. V času nadzora so bili opaženi štirikolesniki, ki pa so spoštovali pravila v cestnem prometu, tako da kršitev ni bilo ugotovljenih.

Inšpektorica OE Novo mesto je nadzor vršila na območjih Planina, Mirna Gora, Bele Stene, Gače, Komarna vas, ki se nahajajo na območjih Natura 2000 in Ekološko pomembno območje. V času nadzora ni bilo zaznanih kršitev vožnje v naravnem okolju.

Na območni enoti Nova Gorica se je nadzor vršil v občinah Tolmin in Kobarid. Tu kršitev ni bilo ugotovljenih. Prav tako se je nadzor opravljal na širšem območju Svete Gore, Korade, Sabotina in na relaciji Trnovo-Nemci-Lokve. Tudi tu kršitve vožnje v naravnem okolju ni bilo zaznanih.

Območna enota Ljubljana je nadzor opravljala na Veliki planini, kjer je šlo za organizirano akcijo z zasedo in izvedbo s pripadnikom gorske policije in helikopterjem. Opažene so bile samo sledi motornih sani.

Inšpektorica območne enote Murska Sobota je nadzore opravila na posebnih varovanih območjih po Zakonu o ohranjanju narave, kjer so se v preteklosti dogajale kršitve vožnje v naravnem okolju (Gorna Radgona, Mele, Šratovci, Petanjci, Drobtinci, Žepovci, Črnci, Konjišče, Veržej, Mota, Razkrižje, Gajševsko jezero), a v času nadzora kršitev ni ugotovila.

Inšpektorica območne enote Celje je nadzor opravila na območju Kop na Pohorju. Kršitev v času nadzora ni zaznala.

Na območju območne enote Koper so bile v akciji izbrane lokacije na širšem območju Natura 2000 (Javorniki – Snežnik, Snežnik – Pivka, Kras, Slovenska Istra). Policija je v okviru svojih pristojnosti izdala devet opozoril. Na območju Vremščice pa sta bila s strani inšpekcije zaradi kršitev izdana dva obvestila o prekršku zaradi napačnega parkiranja na območju naravnega okolja. Globi sta bili tudi plačani.