Sveže

Trgovina Tehnosim kot kaže v roke podjetju SIM d.o.o. iz Radencev, zdajšnjemu najemniku

Občinski svet občine Lendava je na minuli tretji redni seji podal soglasje k nameri nakupa nepremičnin v industrijski coni. Gre za objekt lastnika Rimljan – Trade trgovsko gradbeno podjetje d.o.o., Ptuj – v stečaju, kjer sedaj obratuje tehnična trgovina Tehnosim. A da bi objekt prešel v roke Občine Lendava se, kot kaže, ne bo zgodilo.
Ker ima Občina Lendava interes, da se industrijska cona naj razvija v smeri industrijske in ne trgovske dejavnosti, so na minuli tretji redni seji občinskega sveta Občine Lendava obravnavali namero o nakupu objekta, v katerem sedaj obratuje trgovina Tehnosim ter pripadajočega zemljišča. Takrat je občinski svet Občine Lendava dal soglasje k nameri nakupa omenjenega objekta, za sklep pa glasovalo 10 od 19 prisotnih občinskih svetnikov. Kupnina za nepremičnine naj bi znašala okrog 555.000,00 evrov.

Postopki glede nakupa so zaključeni, lendavska Občina je bila prepozna

Kot kaže, omenjeni objekt s pripadajočim zemljiščem ne bo šel v roke lendavske Občine, saj naj bi ta zamudila vse roke. “Postopki glede nakupa so zaključeni. Pogodba o nakupu je podpisana, izvesti bo potrebno le postopek plačila. Pri stečajnem upravitelju podjetja Rimljan – Trade trgovsko gradbeno podjetje d.o.o., Ptuj smo bili uspešni. Oddali smo ponudbo, bili smo najboljši ponudnik, sklenili pogodbo in plačali varščino. V zakonitem roku bomo kupnino plačali, s čimer je zgodba za nas končana,” nam je včeraj v telefonskem pogovoru dejal Zlatko Mir, direktor radenskega podjetja SIM d.o.o.

Kot smo včeraj še uspeli izvedeti, je lendavska Občina zamudila vse roke, v katerih bi se lahko borila za omenjeno nepremičnino. “Tudi mi smo, kot najemnik objekta, imeli predkupno pravico. To bi lahko uveljavljala tudi Občina, a le, če bi pravočasno oddala ponudbo. Pa ni. Možnost je bila, ko je tekel postopek prodaje, Občina pa je interes pokazala šele takrat, ko so vsi postopki bili zaključeni. Pred zakonom smo vsi enaki,” je zaključil Mir.