Ostalo

Trgatve bodo v primerjavi s prejšnjim letom kasnejše. Preverili smo, kako zori grozdje

Zaključna škropljenja vinske trte so vinogradniki opravili že pred časom, sedaj pa ti pozorno spremljajo zorenje grozdja. Na podlagi teh podatkov se bodo odločali kdaj bo najprimernejši čas za praznik vinogradnikov in vinarjev, trgatev. Preverili smo, kakšno je trenutno stanje grozdja v vinogradih Prekmurja.
V minulem tednu, gre za zadnje podatke, se je masa 100 jagod v povprečju pri ranih sortah grozdja povečala za 20,6 g, kar je 2,9 g/dan, masa 100 jagod pri srednje poznih sortah grozdja pa se je zvečala za 33,7 g, kar je 4,8 g na dan. Sladkorna stopnja se je povprečju pri ranih sortah grozdja povečala za 8,0 Oe, kar je 1,1 Oe/dan, sladkorna stopnja pri srednje poznih sortah grozdja pa se je povečala za 13,1 Oe, kar je 1,9 Oe/dan.

PH se je v povprečju pri ranih sortah grozdja povečal za 0,23 , kar je 0,03 na dan, pri srednje poznih sortah grozdja pa se je povečal za 0,35, kar je 0,05 na dan. V tednu od 14.08.2023 do 21.08.2023 so se skupne kisline v povprečju pri ranih sortah grozdja znižale za 3,85 g, kar je 0,55 g/dan, pri srednje poznih sortah grozdja pa so se znižale za 7,78 g/l, kar je za 1,11 g/l na dan.

Faktor zrelosti je sicer v omenjenem zadnjem merjenju pokazal, da trenutno grozdje še ni zelo dobre kakovosti, so pa dobre kakovosti trenutno sorte muškat otonel, rizvanec, zweigelt, traminec in sivi pinot. Preostale sorte so trenutno slabe kakovosti, kar je sicer pričakovano. Najbolje gre torej ranim sortam. Podatki veljajo za dan 21.8.2023, saj novejših trenutno ni.

Zaradi relativno nizkih temperatur ter obilice padavin je trta zacvetela šele med 8. in 22. junijem, zato je letos pričakovati poznejšo trgatev, gledano na večletno povprečje zadnjih let. Glede na neugodne vremenske razmere v spomladanskem času in času zorenja jagod, je v marsikaterem vinogradu opaziti prizadetost od peronospore, oidija in toče. Vse to močno vpliva na kakovost grozdja in na čas trgatve. Podatki spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2023 nakazujejo na počasnejše oz. zmerno dozorevanje grozdja.