Ostalo

To so ukrepi za obvladovanje novega koronavirusa v Pomurju

Na današnji tiskovni konferenci v Splošni bolnišnici Murska Sobota, so direktor bolnišnice Bojan Korošec, strokovni direktor Daniel Grabar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Metka Lipič Baligač predstavili ukrepe za obvladovanje novega koronavirusa v Pomurju – tako v zdravstvenih domovih kot pri zasebnikih, pa tudi postopke za izolacijo in obravnavo okuženih v naši bolnišnici.
V Splošni bolnišnici Murska Sobota (SBMS) skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci skrbijo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in izvajajo vse aktivnosti za ustrezno diagnostiko ter morebitno zdravstveno oskrbo obolelih.

Kot je povedal strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar, so takoj po informacijah o pojavu okužb z novim koronavirusom v Italiji v bolnišnici podali ustrezne usmeritve in zaposlenim posredovali navodila. V ponedeljek, 24. februarja, je vodstvo bolnišnice izdalo pisna navodila o ravnanju pri sumu na okužbo z novim koronavirusom.

Po torkovi udeležbi strokovnega direktorja na sestanku na ministrstvu za zdravje (MZ) je vodstvo bolnišnice v sredo skupaj z vodstvi zdravstvenih domov v Pomurju pregledalo pripravljene ukrepe. Skupaj so sprejeli sklepe o delovanju zdravstvenega sistema na podlagi podanih smernic MZ in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V četrtek je vodstvo bolnišnice skupaj z vodstvom urgentnega centra pripravilo še pisna operativna navodila izvajalcem.

Postopki ob sumu okužbe v Pomurju potekajo takole:

  1. Pacient osnovne informacije dobi po telefonskem pogovoru s svojim zdravnikom. Če tega ne dobi, pokliče v zdravstveni dom Murska Sobota (02 534 13 27), Gornja Radgona (02 564 86 00), Ljutomer (02 585 14 00) oziroma Lendava (02 578 92 10). V nujnem primeru lahko pokliče tudi urgentni center v bolnišnici (02 512 38 04)
  2. Pacienta s telesno temperaturo nad 38 stopinj in akutno okužbo dihal ali pljučnico po izpolnjenih epidemioloških pogojih v zdravstvenem domu izolirajo, po posvetu z epidemiologom mu odvzamejo bris.
  3. Pacienta, ki ne potrebuje nujno takojšnega zdravljenja v bolnišnici, iz zdravstvenega doma z ustreznimi navodili pošljejo domov in počakajo na izvid testiranja na novi koronavirus.
  4. Pacienta, ki potrebuje takojšnje zdravljenje v bolnišnici, napotijo na zdravljenje, pred napotitvijo morajo biti o tem obveščeni zdravniki v bolnišnici.
  5. Osebje v bolnišnici v skladu z navodili oskrbi pacienta ter se glede na njegovo stanje in rezultate testiranja odloči o nadaljnjem zdravljenju.
  6. Pacienta lahko po obravnavi v urgentnem centru odpustijo z navodili, lahko ga oskrbijo v bolnišnici, po potrjenih pozitivnih testih na novi koronavirus pa ga načelno premestijo v Univerzitetni klinični center Maribor.

V bolnišnici sproti spremljajo vsa navodila in epidemiološke razmere ter delovanje sproti prilagajajo potrebam v regiji. V skladu z usmeritvami imajo pripravljenih več načrtov za delovanje – ob morebitnem izboljšanju razmer, predvsem pa ob morebitnem naraščanju številu obolelih z novim koronavirusom v regiji.

“Pripravljeni smo na vsakršne razmere in zagotavljamo, da bomo za vse bolnike v regiji, tudi za vse morebitne obolele z novim koronavirusom, še naprej strokovno in odgovorno poskrbeli,” je še povedal Grabar. Vse pa pozval k upoštevanju vseh navodil tako pri preprečevanju širjenja okužb kot pri ravnanju ob obolelosti.