Ostalo

To so prihajajoče investicije v Občini Lendava

V prihajajočih tednih se bodo na območju Občine Lendava izvedle štiri pomembne investicije, najbolj odmevna pa je seveda gradnja telovadnice v Gaberju. Novo cestišče ter ulično razsvetljavo bo dobil zaselek Süč v Čentibi, znano pa je tudi, kdo bo vzdrževal kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
Telovadnica v Gaberju

Ob podružnični šoli Gaberje je, kot je že znano, predvidena gradnja telovadnice z namenom izvajanja športnih dejavnosti, kakor tudi za individualne in skupinske športne dejavnosti. Objekt bo pritličen in zgrajen na južnem delu kot prizidek k obstoječemu objektu, v skupni površini 708,9 kvadratnih metrov, v skladu s standardi za šolske telovadnice. Najugodnejšo ponudbo za izgradnjo telovadnice pri POŠ Gaberje je dalo Podjetje GDO d.o.o. iz Gornje Radgone. Ponujena cena znaša dobrih 1,31 milijona evrov z vključenim DDV.

Sanacijo ceste v zaselku Süč bo izvajalo podjetje Legartis d.o.o.

Župan Občine Lendava Janez Magyar in Matjaž Hozjan, direktor podjetja Legartis d.o.o., sta v prostorih mestne hiše podpisala izvajalsko pogodbo za rekonstrukcijo javne poti v Čentibi, v delu naselja Süč. Investicija predvidenih del znaša dobrih 440 tisoč evrov. S pripravljalnimi deli se bo pričelo predvidoma konec meseca avgusta, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra 2023.

Izvajalska pogodba obsega rekonstrukcijo javne poti v skupni dolžini okrog 430 metrov. V sklopu investicije je načrtovana tudi novogradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda tudi novogradnja vodovoda in javne razsvetljave, saj obstoječa ne ustreza predpisom. Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture bo cesta do te mere uničena, da bo v sklopu del obnovljeno tudi celotno cestišče in urejeno odvodnjavanje.

Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

Najugodnejšo ponudbo za javno naročilo Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja je podalo podjetje Legartis d.o.o. iz Trimlinov. Ponujena cena znaša dobrih 425.000,00 evrov z DDV-jem in vključuje obnovo kanalizacije v Panonskem naselju, dela obnove Spodnje ulice in dela na Trgu ljudske pravice. Tudi za javno naročilo Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je najugodnejšo ponudbo podalo podjetje Legartis d.o.o. iz Trimlinov. Ponujena cena znaša slabih 509.000,00 evrov z DDV-jem in vključuje obnovo omrežja na Rudarski ulici v Petišovci ter v naselju Kapca ter v Trimlinih navezavo priključkov.