Ostalo

To so dobitniki priznanj Občine Lendava za leto 2023

Občinski svet Občine Lendava je na svoji včerajšnji 7. redni seji med drugim obravnaval predloge nagrajencev za leto 2023, ki se vsako leto podelijo na svečani prireditvi ob obeležitvi občinskega praznika Občine Lendava. Predloge je zbrala Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja, člani občinskega sveta pa so jih potrdili soglasno.
Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Lendava je Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja dne 11.8.2023 objavila Razpis za podelitev priznanj Občine Lendava za leto 2023, ki se podeljujejo zaslužnim posameznikom, gospodarskim družbam, zavodom, krajevnim skupnostim, društvom in drugim organizacijam ter skupnostim za njihove dosežke na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, ki so s posebnimi prizadevanji in uspehi pomembno prispevali k kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Lendava. Rok za prijave je bil najkasneje do 12.9.2023

Komisija je prejela 7 (sedem) predlogov za podelitev občinskih priznanj in sicer en predlog za častnega občana, tri predloge za plaketo občine in tri predloge za priznanje občine. Komisija za izvedbo postopka ocenjevanja najlepše urejenega naselja v občini Lendava za leto 2023 pa je podala predlog za najlepše naselje v občini za leto 2023. Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja je na svoji 4. seji dne 18.9.2023 na podlagi Kriterijev za podelitev priznanj Občine Lendava z dne 10. 8. 2023 ocenila prejete predloge ter o njih tudi sklepala. Komisija dveh predlogov priznanja zaradi neutemeljenosti ni potrdila, pri enem predlogu pa je prekvalificirala vrsto priznanja glede na alternativni predlog predlagatelja.

  • Plaketo občine Lendava v letu 2023 bo prejel Vilmos Vass iz Dobrovnika
  • Plaketo občine Lendava v letu 2023 bo prejela Družina Derviši – družinsko slaščičarsko podjetje iz Lendave
  • Priznanje občine Lendava v letu 2023 bo prejelo Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci
  • Priznanje Občine Lendava v letu 2023 bo prejel Jožef Kovač iz Pince Marofa
  • Naziv častnega občana Občine Lendava za leto 2023 bo prejel Robert Požonec iz Lendave
  • Priznanje za najlepše urejeno naselje v občini Lendava v letu 2023 bo prejelo naselje Dolina pri Lendavi

“Namen podelitve občinskih priznanj je, da se na tak način vsem zaslužnim podeli priznanje in ovrednoti njihovo delo, njihov trud, njihov prispevek in njihova angažiranost na posameznih področjih dela in življenja v naši občini in za našo lokalno skupnost. Vsakršno tako delo pa pozitivno vpliva na promocijo in razvoj naše občine ter na njeno prepoznavnost tudi izven njenih meja. Namen podelitve občinskih priznanj je tudi v motivaciji za nadaljnje delo in izvajanje aktivnosti na določenem področju,” so sporočili iz Občine Lendava.