Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

To je polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lendava

Občina Lendava je v skladu z Zakonom o javnih financah na minulem občinskem svetu poročala o izvajanju proračuna v prvem polletju. Ta se je sicer tudi tokrat odvil v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.
“Delež realiziranih prihodkov v tem obdobju znaša slabih 4,4 milijone evrov, delež odhodkov pa nekaj manj kot 3,8 milijona evrov, presežek prihodkov nad odhodki je tako dobrih 630 tisoč evrov, zato se Občini ni bilo potrebno zadolževati; kar ji v višini 800 tisoč evrov omogoča potrjeni proračun.

Kljub svetovni pandemiji in posledično upadu gospodarske rasti je Občina aktivirala ves kadrovski potencial, da bi sledila zastavljenim ciljem pri realizaciji letnega proračuna. Tako je z odprodajo (pretežno kmetijskih zemljišč) realizirala slabih 40 tisoč evrov prihodkov in slabih 350 tisoč evrov iz transfernih prihodkov (sredstva RS, EU in drugih javno-finančnih institucij).

V prvih šestih mesecih je Občina Lendava aktivirala večje projekte z ocenjeno vrednostjo nekaj več kot milijon evrov in z uspešnimi pogajanji sklenila pogodbe za izvedbo teh projektov v višini nekaj manj kot 870 tisoč evrov. Med te projekte spadajo komunalno opremljanje zemljišč ob Ledavi, v okviru projekta IronCurtainCycling so to glamping nastanitvene enote pri Kolesarskem centru Murania v Čentibi in postavitev kolesarskih počivališč in polnilnic za električna kolesa, izgradnja in ureditev javne razsvetljave ter zamenjava neustreznih svetilk, obnova cestne infrastrukture v Čentibi, sanacija brežine pri Centru za zaščito in reševanje Lendava in nabava pohištva za center, ureditev dvorišča pri Hrvatskem domu na Glavni ulici, gradbena dela za elektrifikacijo parkirišča pri Dvojezični srednji šoli Lendava in sofinanciranje nabave gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko Kapca ter projektiranje prizidka pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava.

Občina Lendava je kljub velikemu izpadu prihodkov iz naslova turistične dejavnosti in nenačrtovanim stroškom zaradi COVID-19 v prvem polletju (skoraj 120 tisoč evrov manj kot v istem obdobju 2019) zagotovila potrebna sredstva za normalno delovanje zavodov s področja socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja, zagotovila podporo tako starejši kot mlajši populaciji, ni pa zanemarljivo, da je v tem času Občina zaključila tudi razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva, na katerega je prispelo 53 vlog,” so sporočili iz Občine Lendava